Tjersland, O. A. (1996 March). Hva kan det komme av at flere skiller lag og hvilke implikasjoner kan vi trekke av dette?. Foredrag på Forelesning i Polyteknings Forening, Håndtverkeren, Oslo.