Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Programmet

Kjønnslemlestelse-programmet har den nasjonale kompetansefunksjonen om kjønnslemlestelse i Norge.

 
2008 Dette forskningsprogrammet er fullført 2017

Forskningsprogramleder

Forskningsprogramdeltakere

Hovedmål

Vi skal drive forsknings- og utviklingsarbeid, formidle tilgjengelig kunnskap, drive kompetanseutvikling og bygge nettverk.

Se også vår veiviser om kjønnslemlestelse. Den er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom arbeidet ditt. Her får du oversikt over temaet, hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for kjønnslemlestelse, og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet.

Gjennomførte prosjekter

Vis alle prosjekter

Publikasjoner

Johansen, R. E. B. (2020). The applicability of the theory of planned behavior for research and care of Female Genital Cutting. Archives of Sexual Behavior. doi:10.1007/s10508-020-01716-9

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Johansen, R. E. B. (2019). Fra tradisjon til overgrep – nye forståelser av kjønnslemlestelse ved migrasjon. I K. Skjørten, E. Bakketeig, M. Bjørnholt & S. Mossige (Red.) Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak (s. 49-66). Universitetsforlaget. doi:10.18261/9788215032320-2019-03

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). .

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. (Rapport 8/2017).

Johansen, R. E. B. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Culture, Health and Sexuality, 19(4), 528-542. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Johansen, R. E. B. (2017). Virility, pleasure and female genital mutilation/cutting. A qualitative study of perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Reproductive Health, 14(25). doi:10.1186/s12978-017-0287-4

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse. (Rapport 6/2017).

Lien, I. L. (2017). Prosecution of the offence of female genital mutilation/cutting in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 31(2), 191-206. doi:10.1093/lawfam/ebx003

Lien, I. L. (2017). The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women. Sexualities, 20(5-6), 521-534. doi:10.1177/1363460716675142

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2017). Helsehjelp til mindreårige jenter som har blitt utsatt til kjønnslemlestelse – en pilotstudie. Oslo: NKVTS.

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

DAMVAD, 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2014). Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework. International Journal of Law, Policy and the Family, 28(2), 194-211. doi:10.1093/lawfam/ebu002

Lunde, I. B., & Sagbakken, M. (2014). Female genital cutting in Hargeisa, Somaliland: is there a move towards less severe forms?. Reproductive health matters, 22(43), 169-177. doi:10.1016/S0968-8080(14)43759-5

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2014). Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting. International Journal of Women’s Health, 2014(6), 207-219. doi:10.2147/IJWH.S51988

Hauge, M. I. (2013). Research with young people on female circumcision: Negotiating Cultural sensitivity, Law and transparency. In K. t. Riele & R. Brooks (Eds.) Negotiating ethical challenges in youth research (pp. 137-148). Routledge.

Johansen, R. E. B., Diop, N., Laverack, G., & Leye, E. (2013). What Works and what doesn’t. A review of interventions against female genital mutilation. Obstetrics and Gynecology International. doi:10.1155/2013/348248

Johansen, R. E. B., El-Mouelhy, M., Ragab, A. R., & Fahmy, A. (2013). Men’s perspectives on the relationship between sexuality and female genital mutilation in Egypt. Sociology Study, 3(2), 104-113.

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2013). Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation. Obstetrics and Gynecology International, 2013(467028), 1-10. doi:10.1155/2013/467028

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2013). Meaning-making of female genital cutting: Children’s perception and acquired knowledge of the ritual. International Journal of Women’s Health, 5, 165-175. doi:10.2147/IJWH.S40447

Schultz, J-H., Lien, I-L. og Eskedal, J. produsent (2013). Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hauge, M. I. (2012). ”Vi snakker om mensen og sånn, men ikke omskjæring”: Omskjæring som tema blant jenter med minoritetsbakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift, 4(12), 305-316.

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet «Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser». (Rapport 2/2012).

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. (Rapport 1/2011).

Hold deg oppdatert med dette forskningsprogrammet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater