Tema: Vold og overgrep

Kjønnslemlestelse: Programmet

Kjønnslemlestelse-programmet har den nasjonale kompetansefunksjonen om kjønnslemlestelse i Norge.

 
2008 Dette forskningsprogrammet er fullført 2017

Forskningsprogramleder

  • Johansen, Ragnhild Elise

    Johansen, Ragnhild Elise

    Forskningsleder / forsker II

    Vis profil

Forskningsprogramdeltakere

Hovedmål

Vi skal drive forsknings- og utviklingsarbeid, formidle tilgjengelig kunnskap, drive kompetanseutvikling og bygge nettverk.

Se også vår veiviser om kjønnslemlestelse. Den er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom arbeidet ditt. Her får du oversikt over temaet, hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for kjønnslemlestelse, og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet.

Gjennomførte prosjekter

Vis alle prosjekter

Publikasjoner

Lunde, I., Hauge, M. I., Johansen, R. E. B., & Sagbakken, M. (2020). ‘Why did I circumcise him?’ Unexpected comparisons to male circumcision in a qualitative study on female genital cutting among Kurdish-Norwegians. Ethnicities, 1-22. doi:10.1177/1468796819896089

Lunde, I., Johansen, R. E. B., Hauge, M. I., & Sagbakken, M. (2020). Sexually destroyed or empowered? Silencing female genital cutting in close relationships. Culture, Health and Sexuality. doi:10.1080/13691058.2020.1738553

Lunde, I., Sagbakken, M., & Johansen, R. E. B. (2019). Negotiating female genital cutting as a difficult characteristic in Kurdish national identity. Nordic Journal of Migration Research, 9(3), 363-381. doi:10.2478/njmr-2019-0011

Johansen, R. E. B. (2018). Resistance to Reconstruction: The Cultural Weight of Virginity, Virility and Male Sexual Pleasure. In G. Griffin & M. Jordal (Eds.) Body, migration, re/constructive surgeries: Making the gendered body in a globalized world (pp. 78-92). Routledge.

Johansen, R. E. B., Ziyada, M. M., Shell-Duncan, B., Kaplan, A., & Leye, E. (2018). Health sector involvement in the management of female genital mutilation/cutting in 30 countries. BMC Health Services Research, 18(240). doi:10.1186/s12913-018-3033-x

Johansen, R. E. B. (2017). Kjønnslemlestelse – Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 8/2017).

Johansen, R. E. B. (2017). Undoing female genital cutting: perceptions and experiences of infibulation, defibulation and virginity among Somali and Sudanese migrants in Norway. Culture, Health and Sexuality, 19(4), 528-542. doi:10.1080/13691058.2016.1239838

Johansen, R. E. B. (2017). Virility, pleasure and female genital mutilation/cutting. A qualitative study of perceptions and experiences of medicalized defibulation among Somali and Sudanese migrants in Norway. Reproductive Health, 14(25). doi:10.1186/s12978-017-0287-4

Lien, I. L. (2017). Politiets arbeid med kjønnslemlestelse: En systemteoretisk analyse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 6/2017).

Lien, I. L. (2017). Prosecution of the offence of female genital mutilation/cutting in Norway. International Journal of Law, Policy and the Family, 31(2), 191-206. doi:10.1093/lawfam/ebx003

Lien, I. L. (2017). The perspectives of Gambian men on the sexuality of cut and uncut women. Sexualities, 20(5-6), 521-534. doi:10.1177/1363460716675142

Ziyada, M. M., & Johansen, R. E. B. (2017). Helsehjelp til mindreårige jenter som har blitt utsatt til kjønnslemlestelse – en pilotstudie. Oslo: NKVTS.

Ziyada, M. M., Norberg-Schulz, M., & Johansen, R. E. B. (2016). Estimating the magnitude of female genital mutilation/cutting in Norway: an extrapolation model. BMC Public Health, 16(110). doi:10.1186/s12889-016-2794-6

DAMVAD, 2014. Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport).

Johansen, R. E. B., Lunde, I. B., Lien, I. L., & Ziyada, M. M. (2014). Er kjønnslemlestelse et lite problem i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2014). Interpreting Signs of Female Genital Mutilation Within a Risky Legal Framework. International Journal of Law, Policy and the Family, 28(2), 194-211. doi:10.1093/lawfam/ebu002

Lunde, I. B., & Sagbakken, M. (2014). Female genital cutting in Hargeisa, Somaliland: is there a move towards less severe forms?. Reproductive health matters, 22(43), 169-177. doi:10.1016/S0968-8080(14)43759-5

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2014). Cultural protection against traumatic stress: traditional support of children exposed to the ritual of female genital cutting. International Journal of Women’s Health, 2014(6), 207-219. doi:10.2147/IJWH.S51988

Hauge, M. I. (2013). Research with young people on female circumcision: Negotiating Cultural sensitivity, Law and transparency. In K. t. Riele & R. Brooks (Eds.) Negotiating ethical challenges in youth research (pp. 137-148). Routledge.

Johansen, R. E. B., Diop, N., Laverack, G., & Leye, E. (2013). What Works and what doesn’t. A review of interventions against female genital mutilation. Obstetrics and Gynecology International. doi:10.1155/2013/348248

Johansen, R. E. B., El-Mouelhy, M., Ragab, A. R., & Fahmy, A. (2013). Men’s perspectives on the relationship between sexuality and female genital mutilation in Egypt. Sociology Study, 3(2), 104-113.

Lien, I. L., & Schultz, J. H. (2013). Internalizing Knowledge and Changing Attitudes to Female Genital Cutting/Mutilation. Obstetrics and Gynecology International, 2013(467028), 1-10. doi:10.1155/2013/467028

Schultz, J. H., & Lien, I. L. (2013). Meaning-making of female genital cutting: Children’s perception and acquired knowledge of the ritual. International Journal of Women’s Health, 5, 165-175. doi:10.2147/IJWH.S40447

Schultz, J-H., Lien, I-L. og Eskedal, J. produsent (2013). Meaning-making of female genital cutting: children’s perception and acquired knowledge of the ritual. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Hauge, M. I. (2012). ”Vi snakker om mensen og sånn, men ikke omskjæring”: Omskjæring som tema blant jenter med minoritetsbakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift, 4(12), 305-316.

Lien, I. L., Schultz, J. H., & Borgen, G. (2012). Intervensjon mot kjønnslemlestelse: Erfaringer fra tilbudet «Samtaler og frivillige underlivsundersøkelser». Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2012).

Jonassen, W., & Saur, R. (2011). Arbeid med kjønnslemlestelse i Norge. En kartlegging. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2011).

Hold deg oppdatert med dette forskningsprogrammet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater