Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet spørsmålene som dere ofte lurer på.

Generelt er det lurt å sjekke tre ting om du har problemer med iPaden din: 

  1. Sjekk at du har avsluttet programmet ordentlig: logg av og kryss ut siden du er på.
  2. Sjekk at mobildata er på.
  3. Restart iPaden. Husk at du da trenger å skrive inn PIN-koden på nytt. PIN-koden fikk du utdelt i en konvolutt da du fikk iPaden.

 

Diktafonappen

Jeg blir bedt om å skrive inn skjema-ID og respondent-ID i diktafonappen. Hva skal jeg skrive?

Det betyr at diktafonappen har blitt oppdatert eller installert på nytt.
Skjema-ID: 101490
Respondent-ID: Din egen terapeut-ID

Hvordan vet dere hvem som sender inn lydopptak og med hvilken pasient det er?

Før du fikk ipaden, koblet vi din terapeut-ID til diktafonappen.

Når du leverer opptaket, er det veldig viktig at du leverer med merknad og skriver følgende i merknadsfeltet: [PASIENTID] [TIMENUMMER] [HVEM DERE HAR TIMEN MED]
For eksempel: 900103 2 barn

Hva gjør jeg hvis jeg har glemt å merke et lydopptak?

Kontakt Nora Braathu og oppgi tidspunkt for opptaket og hva det skal merkes med.
Epost: nora.braathu@nkvts.no
Telefon: 99330155

 

Ekstranettet

Jeg har glemt passordet mitt på ekstranettet. Hva gjør jeg?

Send e-post med din terapeut-ID til camilla.blestad@nkvts.no der du spør om å få resette passordet ditt. Du vil da få tilbake det opprinnelige standardpassordet: cvbN678(

Du må deretter logge deg inn med det og endre passordet til et personlig passord.

Jeg får beskjed om at passordet mitt er feil. Hva gjør jeg?

Du har sannsynligvis tastet inn feil passord. Følg oppskriften i spørsmål 1 og få resatt passordet sitt.

Hvorfor må jeg fylle inn skjemaer på ekstranettet når pasienten har besvart nettskjema?

Nettskjema brukes i forskningsdelen av prosjektet, mens ekstranettet brukes i veiledningen dere får av TF-CBT-konsulentene. Det er helt avgjørende at pasienten besvarer spørreskjemaene i nettskjema slik at vi får dataene vi trenger.

De to systemene snakker dessverre ikke sammen. Ved at du fyller inn informasjon på ekstranettet får konsulentene viktig informasjon om dine behandlingsforløp. Dette er også avgjørende for at du skal kunne bli sertifisert TF-CBT-terapeut.

 

Nettskjema (for pasientene)

Jeg husker ikke hvilke koder jeg skal bruke for å logge meg inn.

Du logger deg inn med din terapeut-ID der det står “terapeut-id” og pinkoden 45234 der det står “pinkode”.

Det dukker opp tre kolonner underveis i registreringen. Hva gjør jeg?

Du kan forsøke å logge inn igjen ved å skrive inn følgende:
Første felt (ID): Din terapeut-ID
Andre felt (skjemanummer): 327
Tredje felt (passord): 45234

Du kan også lukke fanen og starte på nytt ved å:
1. Lukke fanen
2. Trykke på hjem-kappen (huset på øverste linje)
3. Logge inn på vanlig måte

Husk at det som er fylt inn i skjemaet allerede blir lagret.

Jeg får opp en rar side med tekst og kommer ikke inn på skjemaet. Hva gjør jeg?

Dette tyder på at serveren til portalen er nede. Ta kontakt med Camilla for melde fra om feilen.
Epost: camilla.blestad@nkvts.no 
Telefon: 453 96 770