Koronabibliotek

Databasen viser en oversikt over forskningsbasert kunnskap rundt psykososiale forhold og sårbare grupper ved pandemi, med fokus på covid-19 spesielt.

Koronabiblioteket er utviklet av NKVTS på oppdrag fra helsedirektoratet.

Besøk koronabiblioteket.