Koronarelaterte publikasjoner

Forskere ved NKVTS har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om korona/covid-19. Under finner du en oversikt med lenker til alle publikasjonene våre.

Resultater fra studen «Covid-19 – Stress og helse i befolkningen»

Thoresen, S.Blix, I.Birkeland, M. S., & Andreassen, A. L. (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rapporter:

Bergman, S.Bjørnholt, M.Helseth, H.Kruse, A. E.Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst.

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020). Barn, ungdom og koronakrisen.En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020: Delrapport 1 av 3. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2020).

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst.​

Artikler:

Hafstad, G. S., Sætren, S. S., Wentzel-Larsen, T., & Augusti, E. M. (2021). Adolescents’ symptoms of anxiety and depression before and during the Covid-19 outbreak – A prospective population-based study of teenagers in Norway. Lancet Regional Health Europe, 5. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100093

Bredal, I. S., Grimholt, T. K., Bonsaksen, T., Skogstad, L., Heir, T., & Ekeberg, Ø. (2021). Optimists’ and pessimists’ self-reported mental and global health during the COVID-19 pandemic in Norway. Health Psychology Report.

Bjørnholt, M. (2020). Care, Work and the Creation of Value in the Pandemic. Cambio: Rivista sulle trasformazioni sociali. doi:10.13128/cambio-8995

Bonsaksen, T., Heir, T., Bredal, I. S., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., & Grimholt, T. K. (2020). Post-traumatic stress disorder and associated factors during the early stage of the COVID-19 pandemic in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 17(24). doi:10.3390/ijerph17249210

Fosse, R., Birkeland, M. S.Blix, I., Strand, M., Møller, P., & Thoresen, S. (2020). Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57(11), 804-815.

Muller, A. E., Hafstad, E. V., Himmels, J. P. W., Smedslund, G., Flottorp, S. A., Stensland, S., . . . Vist, G. E. et al. (2020). The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Research. doi:10.1101/2020.07.03.20145607

Øverlien, C. (2020). The COVID-19 Pandemic and Its Impact on Children in Domestic Violence Refuges. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. doi:10.1002/car.2650

 

Essay/Kronikker

Bjørnholt, M. (2020). Koronakrisens barn. Morgenbladet.

Bjørnholt, M. (2020). Omsorg, arbeid og verdiskaping under korona-pandemien. Sosiologen. 

Hellevik, P.Glad, K. A., & Øverlien, C. (2020). Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett. 

Bjørnholt, M., Helseth, H. (2020). Hjemmeisolasjon og karantene:Nå er mange sperret inne med en voldelig partner

Sandmoe, A.  (2020). Vi beskytter våre eldre på sykehjem mot korona, men til hvilken pris. Østlands-posten.​