Koronarelaterte NKVTS-publikasjoner

Forskere ved NKVTS har publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige tekster om korona/covid-19. Under finner du en oversikt med lenker til alle publikasjonene våre.

Resultater fra studien «Covid-19 – Stress og helse i befolkningen»

Thoresen, S.Blix, I.Birkeland, M. S., & Andreassen, A. L. (2020). Cope covid-19: helse og bekymringer under pandemien. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rapporter:

Hafstad, G. S., Augusti, E. M., & Haugen, L. E. A. (2021). Covid-19 og ungdoms opplevelse av å bo på barnevernsinstitusjon (CoBa-studien): En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-18 år: Delrapport 2 av 3. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2021)

Bergman, S.Bjørnholt, M.Helseth, H.Kruse, A. E.Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i april 2020. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst.

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (2020). Barn, ungdom og koronakrisen.En landsomfattende undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020: Delrapport 1 av 3. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2020).

Bergman, S., Bjørnholt, M., Helseth, H., Kruse, A. E., Øverlien, C., & Vold, M. (2020). Krisesentrene og covid-19 – resultat fra en kartlegging i oppmykningsfasen av pandemien. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress/RVTS Øst.​

Artikler

2022

Eklund, R., Bondjers, K., Hensler, I., Bragesjö, M., Bergh Johannesson, K., Arnberg F. K., & Sveen, J. (2022). Daily uplifts during the COVID-19 pandemic: what is considered helpful in everyday life? BMC Public Health.

2021

Birkeland, M. S., Thoresen, S., & Blix, I. (2021). No buffer effect of perceived social support for people exposed to violence during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional community study. European Journal of Psychotraumatology.

Daniunaite, I., Truskauskaite-Kuneviciene, I., Thoresen, S., Zelviene, P., & Kazlauskas, E. (2021). Adolescents amid the COVID-19 pandemic: a prospective study of psychological functioning. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH), 15(1). doi:10.1186/s13034-021-00397-z

Stene, L. E. (2021). Face à la pandémie et au terrorisme: santé mentale, soutien social et confiance en crise [Facing the pandemic and terrorism: mental health, social support and trust in times of crisis]. Revue de neuropsychologie.​

Thoresen, S. , Blix, I. , Wentzel-Larsen, T., & Birkeland, M. S. (2021). Trusting Others During a Pandemic: Investigating Potential Changes in Generalized Trust and Its Relationship With Pandemic-Related Experiences and Worry. Frontiers in Psychology. doi:10.3389/fpsyg.2021.698519

Bredal, I. S., Grimholt, T. K., Bonsaksen, T., Skogstad, L., Heir, T., & Ekeberg, Ø. (2021). Psychological responses and associated factors during the initial lockdown due to the corona disease epidemic (COVID-19) among Norwegian citizens. Journal of Mental Health, 1-9. doi:10.1080/09638237.2021.1952949

Augusti, E. M., Sætren, S. S., & Hafstad, G. S. (2021). Violence and abuse experiences and associated risk factors during the COVID-19 outbreak in a population-based sample of Norwegian adolescents. International Journal of Child Abuse & Neglect, 118. doi:10.1016/j.chiabu.2021.105156

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M.  (2021). A lost generation? Covid-19 and adolescent mental health. The Lancet Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00179-6

Bonsaksen, T., Skogstad, L., Heir, T. , Ekeberg, Ø., Bredal, I. S., & Grimholt, T. K. (2021). Suicide Thoughts and Attempts in the Norwegian General Population during the Early Stage of the COVID-19 Outbreak. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 1-9. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18084102

Einvik, G., Dammen, T., Ghanima, W. K., Heir, T., & Stavem, K. (2021). Prevalence and risk factors for post-traumatic stress in hospitalized and non-hospitalized COVID-19 patients. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 18:2079(4), 1-12. doi:10.3390/ijerph18042079

Blix, I., Birkeland, M. S., & Thoresen, S. (2021). Worry and mental health in the Covid-19 pandemic: vulnerability factors in the general Norwegian population. BMC Public Health. doi:10.1186/s12889-021-10927-1​

Skogstad, L., Bredal, I. S., Bonsaksen, T., Heir, T., Ekeberg, Ø., & Grimholt, T. K. (2021). Concerns related to the COVID-19 in adult Norwegians during the first outbreak in 2020 – a qualitative approach. International Journal of Environmental Research and Public Health.

Bergman, S., Bjørnholt, M., & Helseth, H. (2021). Norwegian Shelters for Victims of Domestic Violence in the COVID-19 Pandemic – Navigating the New Normal. Journal of Family Violence.

Hafstad, G. S., Sætren, S. S., Wentzel-Larsen, T., & Augusti, E. M. (2021). Adolescents’ symptoms of anxiety and depression before and during the Covid-19 outbreak – A prospective population-based study of teenagers in Norway. Lancet Regional Health Europe, 5. doi:10.1016/j.lanepe.2021.100093

Bredal, I. S., Grimholt, T. K., Bonsaksen, T., Skogstad, L., Heir, T., & Ekeberg, Ø. (2021). Optimists’ and pessimists’ self-reported mental and global health during the COVID-19 pandemic in Norway. Health Psychology Report.

2020

Bonsaksen, T., Heir, T., Bredal, I. S., Ekeberg, Ø., Skogstad, L., & Grimholt, T. K. (2020). Post-traumatic stress disorder and associated factors during the early stage of the COVID-19 pandemic in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), 17(24). doi:10.3390/ijerph17249210

Bjørnholt, M. (2020). Care, Work and the Creation of Value in the Pandemic. Cambio: Rivista sulle trasformazioni sociali. doi:10.13128/cambio-8995

Fosse, R., Birkeland, M. S.Blix, I., Strand, M., Møller, P., & Thoresen, S. (2020). Covid-19: Reaksjoner hos brukere av behandlings­tilbud for psykiske vansker og rusproblemer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 57(11), 804-815.

Muller, A. E., Hafstad, E. V., Himmels, J. P. W., Smedslund, G., Flottorp, S. A., Stensland, S., . . . Vist, G. E. et al. (2020). The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review. Psychiatry Research. doi:10.1101/2020.07.03.20145607

Øverlien, C. (2020). The COVID-19 Pandemic and Its Impact on Children in Domestic Violence Refuges. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. doi:10.1002/car.2650

 

Essay/Kronikker

Bjørnholt, M. (2020). Koronakrisens barn. Morgenbladet.

Bjørnholt, M. (2020). Omsorg, arbeid og verdiskaping under korona-pandemien. Sosiologen. 

Hellevik, P.Glad, K. A., & Øverlien, C. (2020). Koronapandemien kan gjøre barn mer utsatt for overgrep på nett. 

Bjørnholt, M., Helseth, H. (2020). Hjemmeisolasjon og karantene:Nå er mange sperret inne med en voldelig partner

Sandmoe, A.  (2020). Vi beskytter våre eldre på sykehjem mot korona, men til hvilken pris. Østlands-posten.​