Forsker II – 1 års engasjement

NKVTS søker en forsker til 100 % stilling i prosjektet om veteraners familier. Søknadsfrist 15. april. Tiltredelse høsten 2021.

Det er lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. I prosjektet Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner (VEFAM) vil vi undersøke hvordan familiens helse og mestring i hverdagslivet påvirkes som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Det er et mål med studien å kunne gi råd om hvordan veteraners familier best kan følges opp etter utenlandsoperasjoner.

Prosjektet har fått midler fra Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Stillingen blir opprettet under forutsetning om Stortingets godkjenning.

 

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innen samfunnsfag eller psykologi
 • god metodekompetanse
 • det legges særlig vekt på erfaring med kvalitative forskningsmetoder, men det er også ønskelig med noe kvantitativ metodeforståelse
 • interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre psykososiale forhold
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

 

Personlige egenskaper:

 • stor arbeidskapasitet, resultatorientert, med analytiske evner og engasjement
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å formidle kunnskap i det nasjonale og internasjonale miljøet

 

Arbeidsoppgaver:

 • innsamling og analyse av hovedsakelig kvalitative data om helse og hverdagsliv
 • skriftlig og vitenskapelig formidling samt formidling til praksisfeltet og allmenheten
 • bidra til forskningssamarbeid internasjonalt og nasjonalt

 

Vi tilbyr:

 • interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens Pensjonskasse
 • flotte lokaler i Nydalen
 • fleksibel arbeidstid

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

Kontakt:

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte prosjektleder Arnfinn J. Andersen.

Søknadsfrist: 15.4.2021

Send CV og søknad via finn.no.