Ledig stilling knyttet til implementeringsledelse

Midlertidig 100% stilling som prosjektmedarbeider innen organisasjons- og ledelsespsykologi i prosjekt som tar sikte på å styrke implementeringsledelse knyttet til implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT).

Den utlyste stillingen har en varighet på ett år gitt at den årlige bevilgningen til prosjektet opprettholdes, med mulighet for forlengelse.

NKVTS har i perioden 2012-2017 implementert traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i om lag halvparten av psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Målet med implementeringen er å øke kunnskapen om traumer og traumebehandling i BUP og sikre at barn med posttraumatiske stressymptomer får tilbud om evidensbasert traumebehandling.

I den nye prosjektperioden fra 2018-2021 skal vi sørge for opprettholdelse av traumetilbudet hos klinikker som allerede har fått opplæring i TF-CBT, samtidig som vi skal starte opplæring i TF-CBT i nye klinikker. Et utvalg ledere vil også få opplæring i implementeringsledelse. Personen vi ansetter vil ha ansvar knyttet opp mot denne implementeringsledelsesmodellen.

Arbeidsoppgaver:

 • holde kurs/undervise i ledelse og implementeringsledelse
 • ukentlig oppfølging av ledere som deltar på lederkurs
 • samarbeid rundt generell gjennomføring av prosjeket
 • søke om forskningsmidler
 • analysere data og skrive artikler

Kvalifikasjoner:

 • psykolog / psykologspesialist / master i psykologi / forsker innen relevante fagområder, fortrinnsvis med spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi
 • erfaring som kursholder og med fagformidling
 • erfaring med og interesse for forskning
 • erfaring med og interesse for implementering
 • ledererfaring innen BUP eller tilsvarende er en fordel, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • engasjert og engasjerende
 • selvdreven
 • lett å samarbeide med

Vi kan tilby:

 • spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress.
 • hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • moderne lokaler i Nydalen.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse.
 • lønn etter avtale.

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Søk på stillingen via finn.no. Søknadsfrist: 25.06.2018

Snarlig tiltredelse ønskes. De øverste rangerte søkerne vil bli innkalt til intervju i uke 26. Prosjektbeskrivelser kan sendes ut på forespørsel.

For spørsmål om stillingen, kontakt prosjektleder Ane-Marthe S. Skar, tlf. 97 66 15 91, a.m.s.skar@psykologi.uio.no