Vi søker psykolog til spennende implementeringsprosjekt

Vi søker en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater som ønsker å jobbe med opplæring og implementering av kunnskapsbasert praksis for PTSD.

Midlertidig 100 % stilling over 1 år med mulighet for forlengelse. Ønsket oppstart 4. januar 2021 eller etter avtale.

Vi søker en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater som ønsker å jobbe med opplæring og implementering av kunnskapsbasert praksis for PTSD. Målet med arbeidet er å legge til rette for at barn med symptomer på posttraumatisk stress får tilbud om kunnskapsbasert traumebehandling, og at tilbudet opprettholdes med kvalitet over tid.

Prosjektgruppen har implementert traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) siden 2012. Terapiformen tilbys nå i om lag 75 prosent av landets BUP-er.

En sentral arbeidsoppgave for den som ansettes vil være opplæring og veiledning i TF-CBT. Det vil legges til rette for at du kan opparbeide deg kompetanse som TF-CBT-terapeut før du starter selvstendig arbeid med veiledning og kurs i TF-CBT. Du vil også få spennende og varierte oppgaver innen implementering av kunnskapsbasert praksis, implementeringsledelse og prosjektutvikling. Du vil kunne bidra med å forme din egen stilling.

Du vil også få delta i diverse forskningsrelaterte aktiviteter. Vi samler inn kliniske data fra pasienter og data knyttet til implementering og ledelse for å forske på behandlingseffekt og hvilke faktorer som bidrar til effektiv behandling og implementering.

Ansvar og arbeidsoppgaver omfatter bl.a.:

 • kursing og veiledning av terapeuter som skal lære TF-CBT
 • kursing og veiledning av ledere i implementeringsledelse
 • å bidra i den videre utviklingen av prosjektet, eksempelvis webbaserte løsninger og diverse formidlingsarbeid (som artikler, podcast, blogg, konferansebidrag)
 • forskningsoppgaver

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater
 • sertifisering som TF-CBT-terapeut er en fordel, men ikke et krav
 • ønske om å jobbe i fagområdet barn og traumer
 • interesse for implementering, implementeringsforskning og klinisk forskning
 • ønske om å kombinere klinisk arbeid gjennom opplæring og veiledning i traumeterapi med arbeid knyttet til implementering på systemnivå
 • engasjert, initiativrik og nytenkende
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert, effektivt og målrettet
 • gode samarbeidsegenskaper
 • god evne til analytisk tenkning samt å se sammenhenger og løsninger
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi kan tilby:

 • opplæring i TF-CBT og mulighet for å delta i Train-The-Trainer-opplæring
 • faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress
 • mulighet for å søke om PhD-midler
 • fleksibel arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne lokaler i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Prosjektbeskrivelse kan sendes på forespørsel.

Kontaktperson: Prosjektleder Ane-Marthe Solheim Skar.

Søknadsfrist: 04.10.2020. Søk stillingen via finn.no.

Les mer om prosjektet her og på www.nkvts.no/tf-cbt

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

Del stillingen på LinkedIn.