NKVTS søker postdoktor til prosjekt om vold i samiske samfunn

Vi søker en postdoktor i 100 % stilling som kan delta i planlegging og gjennomføring av det nyoppstartede forskningsprosjektet "Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn".

Prosjektet er del av et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner, finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet er kvalitativt og skal utdype kunnskapen om vold og overgrep i par- og kjæresteforhold i samiske samfunn. Prosjektet vil knytte an til internasjonal forskning på vold og overgrep i urfolkssamfunn, postkolonial forskning og annen forskning om vold i nære relasjoner, med særlig vekt på kjønn, likestilling, rettferdighet og makt.

Stillingen er et engasjement på 3 år.

Postdoktoren ansettes ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og inngår i vårt forskerteam. Søkere med faglig tilknytning og eventuell lokalisering ved relevant forskningsmiljø i eller nær samiske områder prioriteres. Samtidig forventes tett kontakt med forskergruppen som ledes fra NKVTS i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innen samfunnsfag eller psykologi
 • solid erfaring med empirisk samfunnsforskning, særlig kvalitative metoder
 • kunnskap om og forståelse for samiske forhold, somhistorie, samfunn og kultur
 • gode kunnskaper i norsk/skandinavisk og engelsk. Samisk språkkompetanse er en fordel
 • personlig egnethet vil vektlegges

Arbeidsoppgaver:

 • planlegging og gjennomføring av prosjektet i samarbeid med prosjektleder og forsker
 • datainnsamling (individuelle intervjuer, fokusgrupper, litteratur- og dokumentanalyse)
 • tolkning, analysering og publisering av materialet sammen med NKVTS-forskerne

Vi tilbyr:

 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdstilbud
 • hyggelige kontorer i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Søknadsfrist er 3. november 2020.

Vi ber søkere om å vedlegge CV og publikasjonsliste til søknaden.

Søk stillingen via finn.no

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonsleder Solveig Bergman eller forsker Margunn Bjørnholt.

 

Les mer om prosjektet Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn (2020-2023).