To prosjektkoordinatorer

Vil du bli del av Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer? Frist: 15. juni.

Ansettelsesform: Engasjement

To prosjektkoordinatorer søkes til NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).

Den ene stillingen er knyttet til prosjektet «Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne» i seksjon for implementering og behandlingsforskning. Den andre er knyttet til ulike prosjekter og beredskap i seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon (barn/unge).

Begge stillinger er heltid i ett år med mulighet for forlengelse. Oppstart så raskt som mulig. Husk å merke søknaden med seksjonsnavn.

Stilling i seksjon for implementering og behandlingsforskning

Vi søker en forskningskoordinator knyttet til prosjektet Implementering av traumebehandling for voksne (ITV).

NKVTS implementerer kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i spesialisthelsetjenesten over hele landet. Vi forsker også på implementeringsstrategien brukt i prosjektet. Vi søker derfor etter en engasjert og initiativrik person som kan hjelpe oss å koordinere prosjektets mange deler, og bidra til å gjennomføre forskningsstudien. Kompetanse på implementering er ønskelig.

Stilling i seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon (barn/unge)

Vi jobber med forskning, brukerinvolvering og forskningsformidling knyttet til en rekke ulike studier som omhandler barn og unge og helsepersonell på jobb som er utsatt for traumatiske hendelser gjennom kriser (eks. Utøyastudien, TRUST og Covid-19 Helsepersonellstudien). Vi gir også råd til sentrale myndigheter, eksempelvis psykososial beredskap ved nasjonale kriser. Vi søker en engasjert og initiativrik person som kan hjelpe oss å koordinere en rekke oppgaver innenfor de ulike prosjektene, bidra til gjennomføring av datainnsamlinger, utvikling av brukermedvirkning og god forskningsformidling i prosjektene.

Hovedoppgaver i begge stillinger:

 • oppfølging av eksterne samarbeidspartnere
 • bistå og koordinere datainnsamling og sørge for god dataflyt
 • organisere workshops og seminarer
 • oppfølging av godkjenninger, reiser, innkjøp og rapportering
 • bistå i bruk av teknisk utstyr
 • delta i arbeidet med brukermedvirkning

Vi ser etter deg som;

 • har høyere utdannelse, gjerne innen psykisk helse
 • erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekt/forskningsstøtte
 • erfaring med koordinering av prosjekter
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • ønskelig med kjennskap til bruk av programvare for datahåndtering, som eksempelvis excel, TSD og SPSS, STATA og andre relevante verktøy.

 Vi ser for oss at du;

 • jobber strukturert og systematisk
 • er serviceinnstilt og framstår som profesjonell
 • liker å ta initiativ
 • kan løse utfordringer raskt og effektivt

Vi tilbyr:

 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • flotte lokaler i Nydalen
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden
 • gode velferdstilbud

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

Om NKVTS

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer» og målet vårt er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vi jobber mot målet gjennom forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

 • vold og overgrep
 • katastrofer, terror og stressmestring
 • tvungen migrasjon og flyktninghelse

Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Informasjon om stillingen knyttet til ITV-prosjektet;
Karina Egeland: mob. 906 02 326 eller karina.egeland@nkvts.no

Informasjon om stillingen i Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon (barn og unge);
Synne Øien Stensland: mob. 905 58 009 eller synne.stensland@nkvts.no

Søknadsfrist: 15. juni

Søknaden sendes via finn.no.