Prosjektleder/forsker innen implementerings- og behandlingsforskning

Vi søker en dyktig og engasjert forsker til en todelt stilling som prosjektleder og forsker, i 100 prosent stilling i ett år med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist: 01.08.2021.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) søker en dyktig og engasjert forsker til en todelt stilling som prosjektleder og forsker, i 100 prosent stilling i ett år med mulighet for forlengelse.

Den som ansettes vil lede et nasjonalt prosjekt for implementering av traumefokusert behandling for posttraumatisk stress hos barn og unge. I tillegg vil vedkommende få egen forskningstid basert på data innenfor temaområdene implementerings- og behandlingsforskning. Data samles kontinuerlig gjennom pågående implementeringsaktivitet, som gir gode muligheter når det gjelder både implementeringsforskning og behandlingsforskning.

Stillingen er knyttet til prosjektet «Implementering av TF-CBT i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker». Prosjektgruppen, som består av forskere, psykologspesialister og medarbeidere, har hatt ansvar for nasjonal implementering av traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) siden 2012. Terapiformen tilbys nå i om lag 75 prosent av landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • ph.d., fortrinnsvis i psykologi
 • prosjektledererfaring eller annen type ledererfaring
 • erfaring med, og/eller interesse for, implementerings- og/eller behandlingsforskning
 • gode kunnskaper og ferdigheter innen kvantitativ forskning og statistisk analyse
 • god skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • en pådriver med motivasjon for faget
 • engasjert, initiativrik og nytenkende
 • strukturert, effektiv og målrettet
 • god gjennomføringsevne
 • evner å jobbe både selvstendig og i team
 • god evne til analytisk tenkning samt å se sammenhenger og løsninger

Arbeidsoppgaver:

 • prosjektledelse
 • forskning

Vi tilbyr:

 • interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse
 • flotte lokaler i Nydalen
 • fleksibel arbeidstid

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt nåværende prosjektleder Ane-Marthe S. Skar på epost a.m.s.skar@nkvts.no eller mobil 97 66 15 91.

Søknadsfrist: 01.08.2021.

Ønsket oppstart så snart som mulig eller etter avtale. Send CV og søknad via finn.no.