Prosjektmedarbeider / psykologspesialist

Vil du være med å implementere traumebehandling i psykisk helsevern? Vi søker prosjektmedarbeider knyttet til prosjektet Implementering av traumebehandling for voksne (ITV).

Stillingstittel: Prosjektmedarbeider/psykologspesialist
Frist: 26.11.2023
Ansettelsesform: Prosjekt
Søknad sendes: Søk via finn.no

NKVTS har fått i oppdrag å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i spesialisthelsetjenesten over hele landet. Metodene som implementeres er EMDR og kognitiv terapi for PTSD (CT-PTSD).

For å implementere traumebehandling bruker vi en implementeringsstrategi kalt Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI). Strategien er empirisk og forskningsmessig forankret, utviklet for å møte lederes behov slik at de kan lede medarbeidere gjennom endringsprosesser knyttet til implementering av kunnskapsbaserte metoder. Prosjektet gir en unik mulighet til å jobbe med organisasjon og ledelse i en systematisk implementeringsprosess.

Les mer om prosjektet: Implementering av kunnskapsbasert traumebehandlingstilbud til voksne (ITV).

Vi ser etter deg som vil støtte DPS og helseforetak i implementering av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder gjennom blant annet:

 • Opplæring og veiledning av ledere i endringsledelse og implementeringsledelse
 • Organisatorisk strategiplanlegging for implementering på helseforetaksnivå
 • Bidra til utvikling av implementeringsstrategi.

Stillingen besettes midlertidig for ett år, med mulighet for forlengelse. Mulighet for frihet/fleksibilitet i stillingen.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller profesjonsutdannelse, fortrinnsvis innen organisasjon og ledelse eller psykisk helse.
 • Erfaring med forskning, undervisning og veiledning, fortrinnsvis innen ledelse og/eller implementering.
 • Ønskelig med erfaring med kunnskapsbasert praksis/traumebehandling.

Vi legger vekt på at:

 • Du framstår som profesjonell og serviceinnstilt.
 • Du gir tydelige tilbakemeldinger på en konstruktiv måte.
 • Du jobber selvstendig, strukturert og systematisk.
 • Du har kjennskap til kunnskapsbasert praksis, fortrinnsvis PTSD-behandling.
 • Du liker å undervise og formidle forskning.
 • Du er fleksibel og setter deg raskt inn i nye arbeidsprosesser.
 • Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Menn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre undervisning.
 • Veilede ledere gjennom implementeringsprosessen.
 • Koordinere samarbeid med DPS og helseforetak.
 • Videreutvikle implementeringsstrategien på systemnivå sammen med implementeringsteamet.
 • Vitenskapelig formidling og mulighet for å bidra i forskningen.

Vi tilbyr:

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse.
 • Spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer.
 • Medlemskap i kollektiv gruppeliv- og ulykkesforsikring og i Statens Pensjonskasse.
 • Flotte lokaler i Nydalen.
 • Fleksibel arbeidstid.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

Om oss

NKVTS har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumer kan medføre. Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer».

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

 • vold og overgrep
 • katastrofer, terror og stressmestring
 • tvungen migrasjon og flyktninghelse
 • behandling og implementering

Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Sektor: Privat
Sted: Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo
Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap

Har du spørsmål?

Kontakt: Karina Egeland
Stillingstittel: Forsker II / PhD i psykologi
Tlf: 906 02 326

Frist: 26.11.2023
Søknad sendes: Søk via finn.no