Prosjektmedarbeider til nasjonal undersøkelse om vold og overgrep

I 2021 går vi i gang med ny stor nasjonal omfangsundersøkelse av forekomst av vold og overgrep i befolkningen. I den forbindelse søker vi en prosjektmedarbeider med forskerambisjoner. Stillingen er et midertidig engasjement i 50 prosent. Søk innen 4. januar 2021.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomfører Omfangsundersøkelsen 2021. Dette er den største nasjonale undersøkelsen av vold og overgrep. Prosjektet, som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, skal innhente intervjudata og spørreskjemadata fra 5000 respondenter til omfangskartlegging. Prosjektmedarbeideren inngår i en prosjektgruppe med tre forskere og en prosjektleder. Stillingen besettes midlertidig for ett år. Det er en fordel at personen som ansettes blir godt kjent med forskningsdataene og fagfeltet. Dette for senere å kunne bruke innsamlet data til analyser i en eventuell fremtidig forskerkarriere. Prosjektet vil søke eksterne midler til stipendiatstilling.

Det er viktig at den som ansettes har kjennskap til fagfeltet, håndterer ulike administrative oppgaver og behersker kvantitative data.

Arbeidsoppgaver:

 • koordinere og bistå i datainnsamlingen
 • kvalitetssikre data i samarbeid med Ipsos som er datainnhenter
 • bistå i bruk av teknisk utstyr
 • planlegge og gjennomføre møter, seminarer og workshops i samarbeid med prosjektgruppen
 • diverse prosjektrelaterte oppgaver som oppstår i ulike faser, så som å følge opp virksomheter og respondenter som inngår i studien
 • klargjøre datafil og gjøre analyser

Kvalifikasjoner:

 • ferdig master/profesjonsutdanning som kvalifiserer til senere opptak til doktorgradsprogram, gjerne innen samfunnsvitenskap
 • erfaring med forskning og deltakelse i forskningsprosjekt/forskningsstøtte er en fordel
 • erfaring med koordinering av prosjekter er en fordel
 • erfaring med kvantitativ datainnsamling, og behersker SPSS/Stata eller andre statistiske programvarer

Personlige egenskaper:

 • evner å håndtere større prosesser og dra prosjekter i land
 • er fleksibel, initiativrik og setter seg raskt inn i nye arbeidsprosesser
 • jobber strukturert og planmessig
 • jobber selvstendig, er serviceinnstilt og trives med høyt arbeidstempo
 • har god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • har en positiv innstilling og bidrar inn i arbeidsmiljøet
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse
 • hyggelige og moderne lokaler i Nydalen

Det vil være varierende arbeidsmengde i perioden. Om ønskelig kan vi tilby fleksibilitet i hvordan tidsbruken/stillingsbrøken fordeler seg i perioden. Stillingen kan kombineres med for eksempel studier eller andre deltidsjobber.

Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt prosjektleder Maria Teresa Grønning Dale

Søknadsfrist er 4. januar.

Søk via finn.no