Treårig engasjement som forsker II

Vil du bidra til at familien til veteraner får et bedre liv? Vi søker en person til en 100 % stilling i det nyoppstartede prosjektet Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner (VEFAM).

Prosjektet har fått midler fra Forsvarsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det finnes lite kunnskap om hvilke konsekvenser det får for familien at familiemedlemmer deltar i internasjonale operasjoner. Vi vil undersøke hvordan familiens helse og mestring av hverdagslivet påvirkes. Det er et mål å kunne anvende resultatene fra prosjektet til å gi råd om hvordan familiene best kan følges opp i etterkant av av utenlandsoperasjoner.

Arbeidsoppgaver:

• innsamling og analyse av kvalitative og kvantitative data om helse og hverdagsliv

• vitenskapelig formidling, skriftlig og muntlig, samt formidling til praksisfeltet og almenheten

• bidra til forskningssamarbeid internasjonalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner:

• doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innen samfunnsfag eller psykologi

• god metodekompetanse, for denne stillingen tillegges særlig vekt på erfaring med kvalitative forskningsmetoder, men der er også ønskelig med god kvantitativ metodeforståelse

• interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre psykososiale forhold

• god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper:

• stor arbeidskapasitet, resultatorientert, med analytiske evner og engasjement

• evne til å arbeide selvstendig og i team

• gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

• evne til å formidle kunnskap i nasjonale og internasjonale miljøet

Vi tilbyr:

• spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø om vold og traumatisk stress

• lønn etter avtale

• medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse

• hyggelige og moderne lokaler i Nydalen

Spørsmål om stillingen?

Kontakt prosjektleder Arnfinn Andersen.

Søkadsfrist: 10. august.

Tiltredelse etter avtale.

Navn på søkere kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom det ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet (Offentleglova § 25).

Søk via finn.no