Vi søker forsker II til 2-årig engasjement i nytt og innovativt forskningsprosjekt

NKVTS søker en forsker til 100 % stilling i nytt forskningsprosjekt: Trust after Sexual Trauma (TRUST). Søknadsfrist: 24.05.2021.

Seksuelle overgrep rammer en betydelig andel av den norske befolkningen og har et stort skadepotensiale. Vi har for lite kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for langsiktig tilpasning etter overgrep. TRUST vil følge overgrepsutsatte over tid.

Forskningsprosjektet har et særlig fokus på oppfølgingen de utsatte får (helsemessig, rettslig og sosialt), og hvordan møter med andre mennesker og samfunnets institusjoner kan påvirke utviklingen. Hovedmålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke faktorer som er avgjørende for helse, trivsel og integrasjon i samfunnet. Forskningen skal etablere et kunnskapsgrunnlag for samfunnets evne til å ivareta overgrepsutsattes behov. Forskningsprosjektet er i oppstartfase, og du kan påvirke prosjektet.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner:

 • doktorgrad innen relevant fagfelt
 • gode kunnskaper om forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • engasjert, initiativrik og nytenkende
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • god evne til analytisk tenkning
 • strukturert, effektiv og god gjennomføringsevne
 • en pådriver med engasjement for faget
 • evne til å formidle kunnskap nasjonalt og internasjonalt

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

 • prosjektutvikling i forskningsgruppen
 • gjennomføring av pilotering og datainnsamling
 • statistisk analyse
 • artikkelskriving

Vi tilbyr:

 • interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • spennende muligheter for faglig utvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumer
 • medlemskap i kollektiv gruppelivs- og ulykkesforsikring og i Statens pensjonskasse
 • flotte lokaler i Nydalen
 • fleksibel arbeidstid

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentlighetsloven § 25).

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt prosjektleder Siri Thoresen på epost siri.thoresen@nkvts.no eller mobil +47 974 72 832.

Søknadsfrist: 24.05.2021.

Ansettelsesform: Engasjement, 2 år.

Send CV og søknad via finn.no.

Ønsket oppstart er så snart som mulig.