Vi søker forskningsrådgiver

Vi har som mål å øke eksternt finansiert virksomhet ved NKVTS. Vår nye forskningsrådgiver spiller en sentral rolle for å nå dette målet. Søk innen 7. august.

Forskningsrådgiveren skal bidra til at forskerne våre får god administrativ støtte til å skrive søknader om forskningsmidler og svare på anbudsrunder knyttet til oppdragsforskning. Stillingen er tilknyttet forsknings- og administrasjonsstaben, men mye av arbeidet vil foregå i samarbeid med forskerne.

Den som ansettes skal utføre:

 • rådgivning og administrativ støtte til forskere i utvikling av prosjektsøknader til internasjonale og nasjonale finansieringskilder. Rådgiveren vil ha en proaktiv rolle med å holde oversikt over og gjøre forskerne oppmerksom på relevante utlysninger og søknadsmuligheter, samt legge til rette for gode søknadsskrivingsprosesser på tvers av fagseksjoner
 • rådgivning og administrativ støtte i anbudsrunder knyttet til oppdragsforskning
 • rådgivning og administrativ støtte i forbindelse med prosjektplanlegging, prosjektgjennomføring og -rapportering
 • bistå i planlegging og implementering av strategiske og operative tiltak i organisasjonen innenfor forskningsadministrasjon

Kompetansekrav. Du må ha:

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum mastergrad, gjerne innen samfunnsfag eller økonomi
 • god kjennskap til virkemiddelapparatet for eksternfinansiert forskning, med spesielt god innsikt i Forskningsrådets virkemiddelapparat
 • erfaring fra forskningsadministrasjon og forskningsadministrativ rådgivning knyttet til ekstern finansiering
 • god framstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med tilrettelegging for internasjonalt samarbeid
 • erfaring med EU sine forskningsprogrammer
 • erfaring fra universitetssektoren/instituttsektoren /kompetansemiljøer, eventuelt sentral forvaltning
 • erfaring med presentasjoner/opplæring
 • utdanning/kurs i prosjektmetodikk

Du har følgende personlige egenskaper:

 • evne til å ta initiativ og sette deg raskt inn i nye oppgaver
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å organisere, lede og drive prosesser
 • jobber analytisk og er løsningsorientert
 • kvalitetsbevisst og nøyaktig
 • serviceinnstilt og pålitelig

Vi tilbyr:

 • spennende muligheter for faglig videreutvikling i Norges fremste forskningsmiljø innen vold og traumatisk stress
 • et fagmiljø som arbeider med viktige og dagsaktuelle problemstillinger
 • hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • moderne lokaler i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

 

Spørsmål om stillingen?

Kontakt Administrasjonssjef Elisabet Gustad eller seniorrådgiver Knut Gythfeldt

Søknadsfrist er 7. august. Søk via annonse på finn.no

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. I tilfelle underrettes det om det.