Påmelding til grunnkurs i TF-CBT

Vi anbefaler at ca. 20% av terapeutene ved hver BUP blir sertifisert i TF-CBT for at alle barn og unge med behov skal kunne få tilbud om TF-CBT.

Høstens kurs er ferdig. Det vil bli nye kurs våren 2021.

_______________________________________

 

 

 

Påmeldingen til høstens grunnkurs har åpnet. Vi skal ha et kurs den 24. – 25. august og et kurs den 12. – 13. oktober. Av smittevernhensyn har vi satt opp to kurs til høsten, slik at det vil være færre deltakere på hvert kurs. Vi har også trappet ned fra 3 til 2 dager med kurs. Den ene dagen vil erstattes av en videomodul som vil sendes deg og som må ses før fysisk oppmøte på kurset. Dersom fysisk oppmøte ikke vil la seg gjøre til høsten, vil vi komme tilbake til dere med ytterligere informasjon. Det er obligatorisk deltagelse begge to dager, også ved eventuell digital løsning, så vi ber deg om å sikre at du kan delta på hele kurset før du melder deg på.

Før deltakelse på grunnkurset kreves følgende:

– Dere leser boken om metoden («Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents»/»Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom” av Judith A. Cohen, Anthony Mannarino, Esther Deblinger)

– Gjennomfører TF-CBT web-kurs som dere finner her: https://tfcbt2.musc.edu/ OG sender kursbeviset til Camilla Blestad. NB: Dette web-kurset tar 11 timer til sammen, så sett av god tid. Frist for å sende inn kursbeviset er 1 uke før kursstart.

Utgifter for bok og web-kurs dekkes av arbeidsgiver. Vi anbefaler spesielt at dere gjør dere kjent med kravene for å bli godkjent TF-CBT-terapeut https://www.nkvts.no/tf-cbt/opplaeringsmodellen/

Send e-post til Camilla Blestad på camilla.blestad@nkvts.no for å få påmeldingsslenke.

 

______________________________________________________________________

Dersom dere har behov for påfyll av TF-CBT-terapeuter, send følgende informasjon til prosjektkoordinator Camilla Blestad på camilla.blestad@nkvts.no:

  1.  Hvor mange terapeuter dere har totalt
  2. Hvor mange TF-CBT-terapeuter har dere per nå
  3. Hvor mange nye TF-CBT-terapeuter ønsker dere å sende på kurs
  4. Navn, e-post, telefonnummer, utdanningsbakgrunn, stillingstittel og klinisk erfaring på de som ønsker opplæring i TF-CBT

Vi anbefaler at leder er med på grunnkurset for å kunne opparbeide seg kunnskap om traumer, traumebehandling og kartlegging, som igjen vil gjøre dem bedre rustet til å lede implementeringen. Gi beskjed dersom dere ønsker dette.

Vi setter opp nye grunnkurs fortløpende når vi har fått nok påmeldte, og vil da ta kontakt med alle som har meldt seg på.