Tema: Vold og overgrep

Nasjonal fagkonferanse: Arbeidet mot kjønnslemlestelse – status og veien videre

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - NKVTS har hatt den nasjonale kompetanse-funksjonen mot kjønnslemlestelse i 8 år. Den 22 og 23. september 2016 arrangerte KJØLL i samarbeid med Helsedirektoratet en nasjonal konferanse om kjønnslemlestelse.

 
2016 Dette prosjektet er gjennomført 2016

Prosjektleder

 • Johansen, Ragnhild Elise

  Johansen, Ragnhild Elise

  Forskningsleder / forsker II

  Vis profil

Prosjektdeltakere

Hovedmål

Hensikten med konferanse var å oppsummere kunnskap på feltet under inneværende handlingsplan; innen forskning, i hjelpe-apparatet og i de frivillige organisasjonene. Hva har vi lært fra forskning og fra praksis? Finnes det kunnskapshull? Hvilken ny kunnskap er nødvendig for det videre arbeidet?

Delmål

Noen av målsettingene var å se på hvordan vi kan bruke kunnskap for å:

 • forebygge og endre holdninger i miljøene
 • sikre nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp
 • sikre likeverdige tjenester
 • bedre samarbeid i tjenesteapparatet og bedre brukermedvirkning

Metode

Konferansen var lagt opp med en kombinasjon av forskningsbaserte foredrag, erfaringer fra praksisfeltet og fra brukergruppene. I løpet av de to dagene var det 33 innlegg, og det ble mange fruktbare diskusjoner.

Tilleggsinformasjon

En egen nett-side ble etablert for konferansen: www.nocut.info. Presentasjoner fra konferansen er delt som pdf* filer med de 130 deltakerne.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater