Tema: Vold og overgrep

Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av hjelpeapparatet og politiets erfaringer

Bjørnholt, M., Bredal, A., & Ruud, N. S.Ruud, N. (2021). Seksuelle krenkelser og hjelpsøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av hjelpeapparatet og politiets erfaringer. NOVA.

Forskerne

  • Bjørnholt, Margunn

    Forsker I / Professor II, UiB

    Vis profil