Seminarer og arrangementer

Digital konferanse: Å leve videre etter terroren 22. juli 2011 – hva har vi lært og hva trenger du å vite?

Til sommeren er det 10 år siden terroren rammet Norge på Utøya og i Regjeringskvartalet. Etterlatte, overlevende, og deres pårørende har delt sine historier med forskere. Hva har vi lært og hvor går veien videre?

Deltakelse er gratis, men men for å få lenke til konferansen kreves det påmelding via skjemaet nedenfor. Det er mulig å følge bare deler av konferansen dersom det passer best for deg. 

22. juli 2011 ble Norge utsatt for de alvorligste terrorhandlingene i fredstid. Dette regnes internasjonalt som et av verdenshistoriens største enkeltmannsmassakre. Siden da har berørte av bombeangrepet på Regjeringskvartalet og masseskytingen på Utøya bidratt i forskning som har økt vår forståelse for konsekvenser og hjelpebehov i årene etter. Hva har vi lært og hvor går veien videre?

1. juni 2021 inviterer vi alle innen helse- og utdanningssektoren for å diskutere hovedfunn fra forskningen og implikasjoner for praksis. Konferansen er gratis og åpen for alle som har interesse for oppfølging og ivaretakelse av traume- og katastrofeutsatte.

Hvordan gjennvinne trygghet og god helse?

Temaer for konferansen vil blant annet være hvordan terrorangrepene har påvirket liv og helse, familieliv og mulighet til deltakelse i utdanning- og arbeidsliv blant overlevende, pårørende og etterlatte. Vi ser også på hvordan terroren har virket inn på arbeidsmiljø, sykefravær og trygghet på arbeidsplassen i departementene. Ikke minst vil vi fokusere på mestringsfaktorer som har bidratt til å gjenvinne trygghet og god helse.

Vi vet at 1 av 3 av rammede av terroren i 2011 fortsatt har betydelige helseplager 10 år etter, og fortsatt behøver vår hjelp. Hvordan kan vi anvende kunnskapen vi har tilegnet oss til å gi best mulig støtte i dag, og være bedre rustet til å ivareta mennesker som opplever lignende ekstreme hendelser i fremtiden? Med denne konferansen ønsker vi å gi deg som møter traume- og katastrofeutsatte i ditt arbeid det du trenger å vite for å forstå og gi flere den hjelpen de trenger, på kort og lang sikt.

Vi vil oppdatere denne siden fortløpende med innhold og program.

Tid

Konferansen foregår digitalt 1. juni fra kl. 9.00-15.30.

Forskerne

Har du spørsmål?

Digital konferanse: Å leve videre etter terroren 22. juli 2011 – hva har vi lært og hva trenger du å vite?
Kontakt Ingebjørg Lingaas
Prosjektkoordinator / MaPH

Påmelding

  • Vi trenger din e-postadresse for å bekrefte påmelding og å sende lenke til arrangementet.