Seminarer og arrangementer

Animasjonsfilm om samtaleterapi

Arrangementet ble avholdt Torsdag 22.mars kl 09.00 til 10.00

Flyktninger, innvandrere og andre som blir henvist til samtaleterapi, kan være lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. Erfaring fra forskning og klinisk praksis tilsier at samtaleterapi har større sjanse for å være vellykket hvis pasientene vet noe om hva de går til. Ved NKVTS har vi derfor fått laget en film i fire korte deler som skal forklare hva samtaleterapi er. Torsdag 22. mars lanserer vi filmen, og du er invitert til premieren!

22/3
Lansering av film om samtaleterapi

Påmelding nederst på siden. Arrangementet er gratis.

Hensikten med filmen er at fastleger og andre som skal henvise pasienter til behandling, psykologer og psykiatere i DPS, samt avtalespesialister, kan oppfordre sine pasienter til å se filmen – eller deler av den –  i forkant av og underveis i behandlingen. Pasientene kan se filmen flere ganger om nødvendig, for å få mer forståelse av hva samtaleterapi  går ut på, være bedre forberedt på hva som møter dem, og unngå for mye misforståelser i behandlingen.

Hovedmålgruppen er flyktninger/innvandrere og andre som ikke er kjent med hva samtaleterapi er.

Vi har sett at mange pasienter ikke forstår hvordan det å «bare» snakke kan hjelpe dem, og at jevnlig fremmøte over noe tid er en forutsetning for at behandlingen skal kunne lykkes. Dessuten har vi sett at terapeutene ofte ikke får gitt tilstrekkelig praktiske forklaringer, da det er mye som skal utrettes i de første terapitimene.

Innhold i filmen

Temaer som tas opp på en enkel måte er hva psykiske lidelser kan komme av og hvordan de arter seg, hvordan terapi foregår og hva som forventes av pasienten, taushetsplikt, egenandel og frikort, bruk av tolk mv.

Vi har laget filmen med tekst og tale på fem språk; norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja. Den er delt inn i fire deler, som kan vises enkeltvis eller sammenhengende. Sett samlet varer filmen i 10 minutter. Filmen er produsert av Zoaring. Den kan fritt deles og lastes ned.

På lanseringen får du høre om forskningen som avdekket behovet for en slik film. Vi forteller også litt om arbeidet med teksten til filmen, hvordan den er tenkt brukt og litt om den kreative prosessen bak.

Forskerne

  • Opaas, Marianne

    Opaas, Marianne

    Forskningsleder / forsker II / spes. i klin. psykologi og samfunnspsykologi

    Vis profil

Har du spørsmål?

Animasjonsfilm om samtaleterapi
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404