Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Barn og krisepregede nyheter i massemedia – Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse?

Arrangementet ble avholdt 17. september 2015. Kl 9.00-10.30.

Små barn eksponeres for kriser og katastrofer via førstesider i aviser, radio- og tv-sendinger og de snapper opp bruddstykker fra voksne og eldre barns samtaler. Barna har begrensede forutsetninger til å håndtere og forstå inntrykkene de får. Hvordan kan voksne, og særlig lærere, hjelpe barna til å forstå hva som er hendt, uten å skremme dem?

NKVTS har gjennomført dybdeintervjuer av skolebarn mellom 6-8 år, i etterkant av terrorangrepet 22.juli 2011, for å lære mer om hvordan barn forstår og skaper mening av inntrykkene de får gjennom media. Funnene viser at barn trenger voksenstøtte for å forstå skremmende nyheter og gjenvinne følelse av trygghet.

Kom og hør Jon-Håkon Schultz og Åse Langballe snakke om:

  • hva som er beskyttelse av barn.
  • hva lærerne kan gjøre.
  • hvordan unngå at barna blir redde, og heller lærer noe av situasjonen.
  • perspektiver på lærens delaktighet.
  • å legge til rette for viktige samtaler om vanskelige temaer.

Etter presentasjonene åpnes det for spørsmål og diskusjon.

 

Begrenset antall plasser. Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00.

VELKOMMEN

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Barn og krisepregede nyheter i massemedia – Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse?
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404