Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Behandlingstilbud til voksne som utøver vold

Arrangementet ble avholdt Fredag 25. november kl 9.00-10.30

Hvilken behandling tilbys i dag til voksne som utøver vold? NKVTS har gjennomført en nasjonal kartleggingsundersøkelse, hvor alle relevante behandlingsenheter i Norge ble invitert til å delta. Kartleggingen avdekket at det i store deler av landet ikke finnes spesialiserte behandlingstilbud for voksne som utøver vold.

Fredag 25. november lanserer vi rapporten fra kartleggingsprosjektet, KBT-prosjektet.

Vi liveoverfører på Facebook

Arrangementet er gratis. Påmelding nederst på denne siden.

I alt ble 990 enheter, 296 instanser og 694 avtalespesialister, forespurt om de ville delta i en kartleggingsundersøkelse. Blant dem som svarte på undersøkelsen, oppga 83 instanser og 49 avtalespesialister at de behandler voksne som utøver vold. Flertallet av enhetene er generelle tilbud som tar imot få klienter med voldsproblematikk. Alle regioner har minst ett spesialisert tilbud, men ulikheter og begrensninger i mandat og geografisk nedslagsfelt, gjør at disse tilbudene bare er tilgjengelige for deler av regionens innbyggere.

  • Flertallet av tilbudene tilbyr behandling til personer som utøver psykologisk og fysisk vold, og til foreldre som har problematisk eller sviktende omsorgsevne.
  • Bare halvparten av enhetene rapporterte at de gir behandling for seksuell vold, og flere enheter sier at seksuell vold er et eksklusjonskriterium ved deres enhet.
  • En fjerdedel rapporterte at de behandler saker der volden er karakterisert som æres-relatert vold.
  • 15 prosent rapporterte saker med tvangsekteskap.
  • 5 prosent har hatt saker der kjønnslemlestelse hadde vært et tema.

Prosjektet er utført på bakgrunn av tiltak 29 i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Kartlegging av behandlingstilbudet for voldsutøvere.

Rapporten er skrevet av Ingunn Rangul Askeland, Linda Holen Moen, Lisa Govasli Nilsen, Anja Emilie Kruse, Ole Kristian Hjemdal og Tonje Holt.

Forfatterne selv presenterer rapporten.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Presentasjonene starter kl 9.00.

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Behandlingstilbud til voksne som utøver vold
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404