Seminarer og arrangementer

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP) har sammen med RBUP og NKVTS gleden av å invitere til årets fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap, den 12. juni.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. 

Dette fagseminaret retter seg mot personer med spesiell interesse i forskningsbasert implementeringskunnskap. Fokuset for dagen er implementering av kunnskapsbaserte metoder, intervensjoner eller kvalitetsforbedrende tiltak innen helse- og velferdstjenester.

Aktuell tematikk kan være (men ikke begrenset til):

  • metoder innen implementeringsforskning
  • evaluering av implementering
  • etterlevelse/tilpasning i implementering
  • implementeringsstrategier
  • barrierer og fasilitatorer for implementering

Call for abstracts

Ønsker du å dele din kunnskap under fagdagen? Send inn ditt bidrag her, frist: 8. mars 2020.

Påmelding

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.  Meld deg på her, innen 15. mai 2020.

Stiftelsesmøte

NIMP avholder stiftelsesmøte fra kl. 1600-1700.

For spørsmål, kontakt arbeidsgruppen i NIMP: post@nimp.no.

Tid

Fredag 12. juni 2020 fra kl 9.00-16.00.

Sted

Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo

Har du spørsmål?

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap
Kontakt Karina Egeland
Forskningsleder (vikar) / Forsker II / master i psykologi

Påmelding

Informasjon om påmelding finnes på eksternt nettsted. Se lenke ovenfor.