Seminarer og arrangementer

UTSATT: Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP) har sammen med RBUP og NKVTS gleden av å invitere til årets fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap.

På grunn av situasjonen knyttet til koronaviruset og utbrudd av covid-19 har arrangementskomiteen besluttet å utsette arrangementet til 23. november 2020. Det vil bli åpnet opp for ny registrering senere i år. Informasjon kommer.

Dette fagseminaret retter seg mot personer med spesiell interesse i forskningsbasert implementeringskunnskap. Fokuset for dagen er implementering av kunnskapsbaserte metoder, intervensjoner eller kvalitetsforbedrende tiltak innen helse- og velferdstjenester.

Aktuell tematikk kan være (men ikke begrenset til):

  • metoder innen implementeringsforskning
  • evaluering av implementering
  • etterlevelse/tilpasning i implementering
  • implementeringsstrategier
  • barrierer og fasilitatorer for implementering

For spørsmål, kontakt arbeidsgruppen i NIMP: post@nimp.no.

Tid

Tirsdag 23. november 2020 fra kl 9.00-16.00.

Sted

Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo

Har du spørsmål?

UTSATT: Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap
Kontakt Karina Egeland
Forsker II / PhD i psykologi

Påmelding