Seminarer og arrangementer

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap

Arrangementet ble avholdt Mandag 23. november 2020 fra kl 9.00-16.00.

Nettverk for implementeringsforskning (NIMP) har sammen med RBUP og NKVTS gleden av å invitere til årets heldigitale fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap.

Dette fagseminaret retter seg mot personer med spesiell interesse i forskningsbasert implementeringskunnskap. Fokuset for dagen er implementering av kunnskapsbaserte metoder, intervensjoner eller kvalitetsforbedrende tiltak innen helse- og velferdstjenester.

Her er programmet for dagen

For spørsmål, kontakt arbeidsgruppen i NIMP: post@nimp.no.

Her kan du melde deg på 

Har du spørsmål?

Fagseminar om forskningsbasert implementeringskunnskap
Kontakt Karina Egeland
Forsker II / PhD i psykologi