Seminarer og arrangementer

Flyktningseminar: Skolens psykososiale rolle

Arrangementet ble avholdt Torsdag 7. april 2016 kl. 9.00-12.00

NKVTS inviterer 7. april til seminar om skolens psykososiale rolle i møte med barn og unge med flyktningbakgrunn.

Temaer som vil bli berørt er:

  • Hvilke psykiske og sosiale utfordringer møter flyktningbarn og unge flyktninger når de bosettes i Norge?
  • Hvordan påvirker disse utfordringene deres fungering i hverdagen generelt og i skolen spesielt?
  • Hvordan kan skolen fremme flyktningelevers inkludering i et ukjent skolemiljø, samt deres psykososiale tilpasning til et nytt samfunn?

Innledere er Lene Granly og Lutine de Wal Pastoor fra NKVTS, og Else Ryding fra OASIS, København.

Se hele programmet (pdf).

Seminaret er del av en serie som går over tre dager, men hver dag er frittstående. Dersom du ønsker å delta på mer enn en dag, må du melde deg på hver dag separat. Se program og påmelding til seminarene 6. april og 8. april.

Seminarene er gratis, men det er begrenset antall plasser. Påmeldingsskjema nederst på denne siden. Enkel frokost serveres fra kl. 8.30. Presentasjonen starter kl. 9.00.

Forskerne

Har du spørsmål?

Flyktningseminar: Skolens psykososiale rolle
Kontakt Hege Eriksen Oswald
Spesialbibliotekar
Mobil: 41441337