Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Arrangementet ble avholdt Torsdag 27. september 2018, kl 9.00-10.30

Hvordan samarbeider ulike faginstanser på kommunalt og statlig nivå, når et barn eller en ungdom viser bekymringsfull seksuell atferd?

Påmelding nederst på siden.

De siste årene har det vært en økt satsing på kunnskap om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA), både i klinisk arbeid, i forskningslitteraturen og blant beslutningstakere. NKVTS lanserer torsdag 27. september en rapport og et notat basert på utredning vi har gjort av de kommunale tjenestenes samarbeid og eventuelle utfordringer i det tverretatlige samarbeidet i disse sakene.

  • Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når et barn eller en ungdom viser tegn på bekymringsfull seksuell atferd?
  • Hvilke regler gjelder for taushetsplikt i et tverretatelig samarbeide og er plikten et hinder for å yte god hjelp?
  • Trenger vi nasjonale føringer for hvordan ulike tjenester skal forholde seg til barn og unge med SSA?
  • Hvordan kan det tverretatlige samarbeidet i kommunene utformes?

 

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og inngår i opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) og er resultat av prosjektet Kommunalt samarbeid rundt unge med SSA

Notatet er skrevet på oppdrag fra Redd Barna.

Kom og hør forskerne selv presentere rapporten. Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen begynner kl 9.00. Påmelding nederst på siden.

Arrangementet filmes. Du kan se direktesendingen i vår TV-løsning.

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404