Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Lokal forebygging av radikalisering

Arrangementet ble avholdt Torsdag 24. januar 2019 kl 9.00

Torsdag 24. januar lanserer NKVTS rapporten «Bekymringsarbeidet. Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge».

Arrangementet er gratis, men krever påmelding via skjema nederst på denne siden. Arrangementet streames. Her kan du se direktesendingen.

Rapporten presenterer en kvalitativ, utforskende studie av slikt forebyggingsarbeid, med særlig vekt på arbeidet som gjøres hos lokalt politi. Forskerne har gått inn i temaet med en spesiell oppmerksomhet på bekymring og det de kaller bekymringsarbeidet. Det vil si det å identifisere, vurdere og motvirke risiko for framvekst av voldelig ekstremisme.

Det siste tiåret har radikalisering og voldelig ekstremisme blitt innlemmet i norske myndigheters arbeid mot terror og politisk vold. Mens terrorforebygging i hovedsak har vært sikkerhetstjenestens oppgave, mobiliseres store deler av samfunnet til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Hvordan påvirker dette arbeidet aktører på tvers av etater? Hvor går grensen mellom omsorg og kontroll? Og hvordan balanserer man mellom samfunnssikkerhet på den ene siden og demokrati og individets rettssikkerhet på den andre?

Kom og hør forskerne selv presentere rapporten.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen starter kl 9.00.

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Lokal forebygging av radikalisering
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404