Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: En uke med vold

Arrangementet ble avholdt Torsdag 31. august, kl 9.00 - 10.30

Hvordan arbeider hjelpeapparatet med saker som omhandler vold i nære relasjoner? For femte gang har NKVTS gjennomført en måling av alle saker om vold i nære relasjoner som det ble arbeidet med hos politi og hjelpeapparat i løpet av en bestemt uke.

31. august
Frokostseminar

Her kan du laste ned rapporten.

Det er gratis å delta på seminaret, men vi ønsker påmelding via skjema nederst på denne siden.

I årets måling ble alle landets krisesentre, sentre mot incest og seksuelle overgrep, overgrepsmottak, Vern for eldre-kontor, rådgivningskontor for kriminalitetsofre, Statens barnehus, politidistrikt, familievernkontor, barneverntjenester og barnevernvakter samt sosialtjenester ved NAV invitert til å delta. Totalt 300 instanser deltok i målingen.

Noen trender fra måleuken i 2017:

  • Flere deltakere og flere registrerte saker med vold enn tidligere år.
  • Økning i andelen saker hvor det har vært kontakt med andre instanser i løpet av arbeidet.
  • I over halvparten av sakene hadde den utsatte opplevd minst to former for vold.
  • Flere saker omhandler menn utsatt for vold.
  • Flere instanser enn tidligere oppgir at de ikke har arbeidet med voldssaker.

Dette er femte gang NKVTS gjennomfører voldsmålingen «en uke med vold».

Tidligere målinger har vært gjennomført i 2012, 2008, 2005 og 2003. Voldsmålingen «en uke med vold» er gjennomført på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er et tiltak i Regjeringens Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 2017.

Kom og hør forskerne selv presentere resultatene fra målingen.

Seminaret foregår i første etasje, i rom 104. Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen starter kl 9.00.

Velkommen!

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: En uke med vold
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404