Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 19. juni kl 9.00 - 10.30

Hvilke forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner gjøres i Norge i dag? Hvilke prinsipper og kriterier er det viktig å ta hensyn til i arbeidet med forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner?

19. juni
Rapportlasering

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på nederst på siden.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har NKVTS kartlagt forebyggende tiltak i Norge som har eller antas å ha positiv betydning i arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Tirsdag 19. juni kl 9.00 lanserer vi kartleggingsrapporten.

Kartleggingen er avgrenset til forebyggende tiltak, som iverksettes før vold i nære relasjoner har oppstått. Både tiltak som rettes mot befolkningen generelt og tiltak som er rettet mot de mest risikoutsatte og sårbare individene, familiene eller gruppene i samfunnet er omtalt.

Rapporten har fokus på tiltak som det foreligger forskningsbaserte evalueringer eller annen skriftlig dokumentasjon av. Vi viser også til gode eksempler på forebyggende tiltak fra andre land som kan ha overføringsverdi eller tilpasses til norske forhold.

Kom på seminar og hør hva forskerne mener er viktig for fremtidig forebygging av vold i nære relasjoner.

Seminaret vil bli streamet på NKVTS-TV.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Det faglige programmet starter kl 9.00. Påmelding nederst på siden.

Forskerne

 • Øverlien, Carolina

  Øverlien, Carolina

  Forskningsleder / Forsker I / filosofie dr.

  Vis profil
 • Bergman, Solveig

  Bergman, Solveig

  Forskningsleder / Forsker II / dr.pol.

  Vis profil

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404