Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Kjønnslemlestelse. Forebygging og informasjon om helsehjelp til flyktninger, asylsøkere og bosatte i Norge

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 14. november klokka 9.00-10.30

I Norge har vi forbud mot kjønnslemlestelse, men også tilbud om helsehjelp til de utsatte. Fungerer systemene som skal sikre at flyktninger og asylsøkere får nødvendig informasjon om dette? Det er tema i rapporten vi lanserer 14. november.

14. november
Frokostseminar

Arrangementet er gratis, men vi ønsker påmelding via skjemaet nederst på denne siden. Vi strømmer seminaret, så om du ikke får plass, kan du følge direktesendingen.

Godt informasjonsarbeid er nødvendig for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir kjønnslemlestet. Det er også viktig at de som har blitt utsatt for inngrepet, får nødvendig helsehjelp. Rapporten ser på hvordan myndighetenes retningslinjer samsvarer med praksis.

Sentrale spørsmål i rapporten er:
• Får helsearbeidere god nok opplæring i kjønnslemlestelse under utdanning?
• Er tilbudet likt for flyktninger og asylsøkere i ulike deler av landet?
• Hvordan kan helsehjelpen bedres for dem som allerede har blitt utsatt for kjønnslemlestelse?

Forskeren presenterer selv rapporten.

Lett frokost serveres fra kl. 8.30. Selve presentasjonen starter kl. 9.00.

Forskerne