Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Vold i oppveksten – Varige spor?

Arrangementet ble avholdt Torsdag 21. mars kl 9.00-10.30

Vi inviterer til frokostseminar med lansering av en rapport fra en en omfattende studie som har undersøkt hvordan det over tid går med personer som er utsatt for vold i barndommen. Vi har sett på reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner.

21/3-19
Rapportlansering

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på via skjema nederst på denne siden. Seminaret blir filmet og du kan følge direktesendingen i vår TV-løsning. Du trenger ikke melde deg på for å se direktesendingen. Påmelding gjelder kun for dem som skal være tilstede i våre lokaler under seminaret.

Godt nok beskyttet?

De som arbeider med voldsutsatte barn og unge trenger kunnskap om disse barnas videre utvikling i livet, for å kunne bygge beskyttelse og øke sjansene for god tilpasning på lang sikt. Denne studien er unik i norsk sammenheng, fordi den følger et utvalg personer som har vært utsatt for vold i barndommen over en periode på tre år. Til sammenligning har vi et tilsvarende utvalg personer med samme kjønn og alder som ikke har vært utsatt for vold i barndommen.

Rapporten knytter sammen en serie vitenskapelige publikasjoner fra denne norske studien, og tar for seg fem hovedspørsmål:

  • Står voldsutsatte barn i risiko for ny vold (reviktimisering) i ung voksen alder?
  • Hvordan er helseutviklingen over tid hos voldsutsatte barns psykiske helse, fysiske helse og suicidalitet?
  • Hvordan kan vi beskrive forholdet mellom rus og vold?
  • Har voldsutsatte barn utfordringer med sosiale relasjoner som unge voksne?
  • Kan skam knyttet til volden være av sentral betydning for senere utvikling når det gjelder reviktimisering, helse og sosiale relasjoner?

Det er Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som har finansiert studien.

Kom og hør forskerne selv presentere funnene. Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen starter kl 9.00

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Vold i oppveksten – Varige spor?
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404