Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Vold mot barn og unge – varige spor?

Vi inviterer til frokostseminar med lansering av en rapport fra en en omfattende studie som har undersøkt hvordan det over tid går med personer som er utsatt for vold i barndommen. Vi har sett på reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner.

21/3-19
Rapportlansering

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på via skjema nederst på denne siden. Seminaret blir filmet og du kan følge direktesendingen i vår TV-løsning.

Godt nok beskyttet?

De som arbeider med voldsutsatte barn og unge trenger kunnskap om disse barnas videre utvikling i livet, for å kunne bygge beskyttelse og øke sjansene for god tilpasning på lang sikt. Denne studien er unik i norsk sammenheng, fordi den følger et utvalg personer som har vært utsatt for vold i barndommen over en periode på tre år. Til sammenligning har vi et tilsvarende utvalg personer med samme kjønn og alder som ikke har vært utsatt for vold i barndommen.

Rapporten knytter sammen en serie vitenskapelige publikasjoner fra denne norske studien, og tar for seg fire hovedspørsmål:

  • Står voldsutsatte barn i risiko for ny vold (reviktimisering) i ung voksen alder?
  • Hvordan er helseutviklingen over tid hos voldsutsatte barns psykiske helse, fysiske helse og suicidalitet?
  • Hvordan kan vi beskrive forholdet mellom rus og vold?
  • Har voldsutsatte barn utfordringer med sosiale relasjoner som unge voksne?
  • Kan skam knyttet til volden være av sentral betydning for senere utvikling når det gjelder reviktimisering, helse og sosiale relasjoner?

Det er Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som har finansiert studien.

Kom og hør forskerne selv presentere funnene. Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen starter kl 9.00

Tid

Torsdag 21. mars kl 9.00

Sted

Gullhaugveien 1-3, 5. etg, Nydalen, Oslo.

Vis kart

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Vold mot barn og unge – varige spor?
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404

Påmelding