Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Ny forskning etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Arrangementet ble avholdt 23. mai kl 8.15 -11.15

Hvordan gikk det med dem som ble skadet under terrorangrepet 22. juli 2011? Sunnaas sykehus og Oslo universitetssykehus presenterer forskningsresultater med tema fysisk funksjon og symptomer, smerter og psykisk helse, tre år etter sykehusinnleggelse. Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Sammen med Sunnaas sykehus inviterer vi til fagdag.

Forskere ved Sunnaas sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF ble i 2012 tildelt midler fra Helse Sør-Øst RHF for å undersøke hvordan det gikk over tid med dem som ble innlagt på sykehus etter terroren 22. juli 2011.

Dette arbeidet har resultert i tre nylig publiserte artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter med tema fysisk funksjon og symptomer, smerter og psykisk helse tre år etter.

Vi inviterer til frokostseminar der vi vil presentere resultatene, og oppsummere funnene i lys av annen forskning som omhandler menneskelige konsekvenser av terror. Vi vil også gi anbefalinger om behov for langvarig helsemessig oppfølging av pasienter med store traumer, som aktuelle miljøer får anledning til å kommentere.

Påmeldingsfrist 20. mai.

Les mer og meld deg på via nettsidene til Sunnaas sykehus.

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Ny forskning etter terrorhandlingene 22. juli 2011
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404