Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Behandling av menn som utøver vold mot partner og egne barn. Alliansearbeid og endring.

Arrangementet ble avholdt 27. november 2015

Mange menn søker selv hjelp fordi de har brukt vold mot partner. Likevel avbryter mange behandlingen tidlig. Hva kan bidra til å bedre behandlingsforløpet for disse mennene?

Mange menn søker selv hjelp fordi de har brukt vold mot partner. Likevel avbryter mange behandlingen tidlig. Hva kan bidra til å bedre behandlingsforløpet for disse mennene?
NKVTS har fulgt menn i terapi ved Alternativ til vold, og deres partnere. Gjennom studien har vi blant annet undersøkt hvordan terapeuter og klienter går frem for å skape et samarbeid om personlig endring tidlig i behandlingen. Forskerne Ingunn Rangul Askeland og Bente Lømo vil besvare spørsmål som:

  • Hvordan inviterer klienter til en arbeidsallianse tidlig i behandlingen?
  • Hvordan intervenerer terapeutene for å skape et felles mål for behandlingen?
  • Endrer mennene sin utøvelse av vold i løpet av behandlingen og etter behandlingsslutt?

Under seminaret belyses ulike typer mål og forståelser av klienters endring i løpet av terapiforløpet og hvordan terapeuter kan gå frem for å skape et fruktbart samarbeid (terapeutisk allianse) med denne klientgruppen.

Etter presentasjonen åpnes det for spørsmål og diskusjon.
Begrenset antall plasser. Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00. Gratis inngang.

VELKOMMEN

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Behandling av menn som utøver vold mot partner og egne barn. Alliansearbeid og endring.
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404