Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya

Arrangementet ble avholdt Fredag 10. mars kl 9.00-10.30

Fredag 10.mars lanserer vi en ny forskningsrapport om hvordan de overlevende selv oppfattet hjelpen de fikk fra det offentlige i tiden etter terrorangrepet i 2011.

10/3
Frokostseminar

Arrangementet er gratis. Påmelding via skjema nederst på siden. Vi liveoverfører seminaret, så om du ikke får du ikke plass, kan du følge streamen.

Etter terrorangrepet var det stor forståelse i samfunnet for at de berørte kunne trenge hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet og ekstraordinære hjelpetiltak ble derfor satt inn. Da vi skulle vurdere hvorvidt hjelpetilbudene var tilstrekkelige og riktig, var brukerperspektivet sentralt. Derfor bad vi de overlevende fortelle oss om positive og negative erfaringer med hjelpen de fikk fra offentlige helsetjenester i tiden etter katastrofen.

261 av dem som overlevde angrepet på Utøya har gitt oss førstehånds kunnskap om hva som kjennetegner god hjelp etter katastrofer og hvorfor hjelp kan oppfattes som lite hensiktsmessig, eller savnes.

Vi delte oppfølgingen inn i fire hovedkategorier:

  1. psykososial oppfølging etter Helsedirektoratets modell
  2. oppfølging fra fastlege, bedriftslege og legevakt
  3. psykisk helsehjelp
  4. spesialisert somatisk helsehjelp

Under frokostseminaret forteller forskerne selv hva mottakerne av de offentlige tjenestene oppgav at fungerte, samt kommer med råd om hva det vil være hensiktsmessig å fokusere på ved fremtidige hendelser.

Lett frokost serveres fra kl 8.30. Selve presentasjonen starter kl 9.00.

Velkommen!

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Oppfølgingen av de som overlevde på Utøya
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404