Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Politiets arbeid med kjønnslemlestelse

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 27. juni, fra kl. 9.00-10.30

Det er straffbart etter norsk lov å medvirke til kjønnslemlestelse av jenter. Men ingen er dømt for det. Hvorfor er det slik?

I en ny rapport som vi lanserer 27. juni, viser vi resultater fra forskning på politiets arbeid med kjønnslemlestelse. Sentrale problemstillinger i rapporten er:

  • Hvordan behandles saker om kjønnslemlestelse i politiet og hva er utfordringene som politiet møter når de skal undersøke sakene?
  • Hva skyldes det at politianmeldte saker ikke resulterer i straffesaker eller fellende dom?

Forskeren har analysert saker om kjønnlemlestelse fra politiets register, i tillegg til å intervjue personer som jobber med tematikken i politiet. Forskeren har også intervjuet rettsmedisinere ved forskjellige sykehus som undersøker barn som kan ha vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Forskeren presenterer selv rapporten. Vi serverer lett frokost fra kl. 8.30. Selve presentasjonen starter kl. 9.00.

Arrangementet er gratis, men av plasshensyn ber vi om påmelding via skjemaet nederst på denne siden. Vi liveoverfører seminaret, så om du ikke får plass, kan du følge direktesendingen.

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Politiets arbeid med kjønnslemlestelse
Kontakt Heidi Elisabeth Sandnes
Kommunikasjonsrådgiver / cand. polit.