Seminarer og arrangementer

Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød

Arrangementet ble avholdt Torsdag 7. juni kl. 9:00-10:30

Siden 2010 har vi i Norge hatt en ordning med frivilling undersøkelse av dødssted når barn under fire år dør plutselig og uventet i hjemmet. 7. juni lanserer vi en rapport som evaluerer ordningen.

7. juni
Frokostseminar

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på nederst på siden.

Undersøkelse av dødsstedet er et viktig supplement til sykehistorie og obduksjon for å kunne avdekke hva som forårsaker eller medvirker til at barn dør brått og uventet. Målet med undersøkelsen er å framskaffe kunnskap som kan bidra til å forebygge slike dødsfall. Hvordan foreldre opplever å delta i en dødsstedsundersøkelse har det vært lite kunnskap om.

På oppdrag fra Folkehelseinstituttet har NKVTS evaluert hvordan ordningen med dødsstedsundersøkelser fungerer. Resultatet fra undersøkelsen presenteres i rapporten «Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød – En evalueringsstudie.»

Sentrale spørsmål i rapporten er:

  • Hvordan påvirker deltagelse i en dødsstedsundersøkelse foreldres sorg, og hvordan føler de seg ivaretatt før, under, og etter undersøkelsen?
  • Hvorfor velger noen foreldre å ikke delta, og hvilke konsekvenser kan det få?
  • Hva fungerer godt, og hva kan forbedres?
  • Hva slags kunnskap gir dødsstedsundersøkelser utover det man får gjennom sykehistorien og obduksjon?

Rapporten er skrevet av forsker og psykologspesialist Pål Kristensen, som selv presenterer funnene på seminaret.

Seminaret vil bli streamet på NKVTS-TV.

Lett frokost serveres fra kl. 8:30. Selve presentasjonen starter kl. 9:00.

Forskerne

Har du spørsmål?

Frokostseminar: Undersøkelse av dødsstedet ved plutselig og uventet barnedød
Kontakt Heidi Elisabeth Sandnes
Kommunikasjonsrådgiver / cand. polit.