Seminarer og arrangementer

Konferanse: Hva gjør vi med volden?

Arrangementet ble avholdt Onsdag 29. november fra kl. 9 til 16. Dørene åpner 8.00.

Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? Det er tema på konferansen som arrangeres i Oslo 29. november.

På konferansen presenterer vi fersk forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. På programmet står blant annet:

  • Hvordan samarbeider krisesentre og andre hjelpetjenester i saker om vold i nære relasjoner?
  • Hvordan blir barn som kommer til Barnehus fulgt opp?
  • Hvordan jobber kommunene med vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer politiet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan opplever foreldre og barn med minoritetsbakgrunn møtet med hjelpeinstansene?
  • Hvordan håndterer rettsapparatet vold i nære relasjoner?
  • Hvordan håndterer voldsutsatte grov vold i parforhold, når de ikke ber om bistand fra hjelpe- eller rettsapparat?

Konferansen retter seg spesielt til deg som jobber med vold i nære relasjoner i hjelpeapparatet, politi- og rettsvesen, og deg som jobber med tematikken i forvaltningen og forskningsinstitusjoner. Konferansen blir streamet.

Konferansen er gratis

Den er allerede fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste via skjemaet nederst på siden. Konferansen filmes og direktesendingen blir tilgjengelig fra http://www.hioa.no/HiOA-tv.

Forskningen som formidles er resultater fra Voldsprogrammet finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Arrangører

Konferansen arrangeres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

For mer informasjon om Voldsprogrammet, se nettsidene til NOVA og NKVTS.

 

Program

Her kan du laste ned fullstendig program for dagen.

Publikasjoner

Her kan du lese oversikt over alle publikasjonene fra Voldsprogrammet.

Har du spørsmål?

Konferanse: Hva gjør vi med volden?
Kontakt Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404