Seminarer og arrangementer

Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet

Arrangementet ble avholdt 1. november kl 09.00 til 15.00

1. november er det to år siden Norge ratifiserte Istanbullkonvensjonen. Det markeres med en konferanse der forskere ved NOVA og NKVTS presenterer resultater fra Voldsprogrammet. Det er Likestillingssenteret KUN som arrangerer konferansen.

1. november 2017 trådte Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) i kraft i Norge. Konvensjonen gir klare føringer for Norges arbeid mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i årene som kommer.

I 2019 markerer vi to-årsdagen for ratifiseringen.  Likestillingssenteret KUN arrangerer en heldagskonferanse med presentasjoner fra prosjekter under Voldsprogrammet hos Nova og NKVTS. Konferansen er åpen for alle, og vi anbefaler å sette av 1. november 2019 til en dag på Gamle Museet konferanselokaler i Oslo.

Deltakelse på konferansen er gratis og inkluderer lunsj og kaffepauser. Det er begrenset antall plasser, så vær rask med å melde deg på hos KUN.

Les mer på sidene til KUN.

Har du spørsmål?

Istanbulkonvensjonen og voldsprogrammet
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404