Seminarer og arrangementer

Kjønnsperspektiv på vold i parforhold

Arrangementet ble avholdt Torsdag 20. juni kl 9.00 til 10.30

Kvinner utsettes for mer alvorlig vold i parforhold enn menn. Torsdag 20. juni inviterer vi til rapportlansering om sammenhenger mellom vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på via skjema nederst på denne siden.

Opplever kvinner og menn like mye vold i parforholdet? Er vold i parforholdet et uttrykk for manglende likestilling? Er det i tilfelle en sammenheng mellom vold i parforholdet og maktfordelingen mellom kjønnene i samfunnet forøvrig?

Slike spørsmål har vært gjenstand for faglige og politiske debatter siden kvinnebevegelsen satte kvinnemishandling på dagsorden på 1970-tallet.

Nå lanserer vi resultater fra et prosjekt der målet har vært å undersøke mulige sammenhenger mellom vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling på parnivå så vel som på samfunnsnivå. Med dette seminaret håper vi å bidra til nye forståelser av kjønn, familie, hverdagsliv og likestilling.

Noen viktige funn:

  • Kvinner er langt mer utsatt for grov, seksuell og gjentatt vold i parforhold.
  • Seksuell og reproduktiv vold er en viktig del av kvinners voldsutsatthet.
  • Voldsutsatte mødre har en særlig utsatt posisjon.
  • Kvinner frykter i større grad å bli skadet eller drept enn menn utsatt for samme type handling.

 

Forskningen er del av Voldsprogrammet ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Kom og hør forskerne selv presentere rapporten.

Det faglige innlegget starer kl 9.00. Enkel frokost serveres fra kl 8.30.

Rapporten som lanseres er resultat av prosjektet «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt».

Forskerne

Har du spørsmål?

Kjønnsperspektiv på vold i parforhold
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404