Seminarer og arrangementer

Kommunalt arbeid mot vold i nære relasjoner

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 24. september 2019, kl. 08.30 til 11.00

En kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner er et redskap for utvikling av tjenestene og viser hvordan kommunene oppfyller sine forpliktelser overfor innbyggerne. Vi har sett på om kommunene har en slik plan og om den brukes som styringsdokument i folkehelsearbeidet.

24.
september

Seminaret kan følges direkte i vår TV-løsning.

Seminaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på via skjema nederst på denne siden.

Siden Regjeringen kom med handlingsplanen «Vendepunkt» i 2008, har kommunale og interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner vært anbefalt som et frivillig tiltak som kan hjelpe kommunene til å videreutvikle tjenestene til voldsutsatte.

Arbeidet med å systematisere voldsarbeidet i kommunene har fortsatt med Opptrappingsplanen mot vold og overgrep fra 2016, som fremhever kommunale handlingsplaner som et viktig redskap for å koordinere innsatsen mot vold.

Men hvilke kommuner har slike planer og hvilke erfaringer sitter kommunene med?

NKVTS har fått i oppdrag å fremskaffe mer kunnskap om de kommunale handlingsplanene og å gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om den nasjonale veilederen for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal videreutvikles.

Tirsdag 24. september inviterer vi til lansering av funn fra denne studien.

Ved siden av presentasjon av forskningen, blir det paneldebatt om det kommunale arbeidet mot vold i nære relasjoner, ved representanter fra ulike nivåer i kommunal og statlig forvaltning.

Seminaret åpnes av statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Thor Kleppen Sættem.

Det faglige innlegget starer kl 9.00.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30.

Rapporten som lanseres er resultat av prosjektet «Kunnskap om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner».

Forskerne

Har du spørsmål?

Kommunalt arbeid mot vold i nære relasjoner
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404