Seminarer og arrangementer

Lansering av Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Arrangementet ble avholdt Tirsdag 16. oktober kl 9.00 - 10.00

Hvordan bør helse- og omsorgspersonell handle i møte med berørte av vold i nære relasjoner? 16. oktober inviterer vi til frokostseminar der vi lanserer en ny digital veileder. Arrangementet streames.

Vold og overgrep er ofte et skjult fenomen i helse- og omsorgs tjenesten, men har store negative helsekonsekvenser. Det å oppleve vold medfører ikke bare vesentlig forhøyet risiko for å utvikle psykiske problemer, men er også en viktig risikofaktor for mange somatiske sykdommer og sosiale problemer. Det er derfor viktig at alt helse- og omsorgspersonell har god kunnskap om temaet for å kunne gi riktig behandling og best mulig hjelp og støtte til berørte.

NKVTS har på oppdrag fra Helsedirektoratet og som ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner utviklet en digital veileder. Innholdet er også nyttig for barneverntjenesten, politi og beslutningstakere i offentlig sektor, kommuner og helseforetak.

I veilederen finner fagpersoner kunnskap om hvordan de kan handle i møte med:

 • vold og overgrep mot barn
 • vold og overgrep mot voksne
 • personer som utøver vold og overgrep
 • negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Veilederen gir kunnskap om:

 • hva vold i nære relasjoner innebærer
 • risikofaktorer og tegn på vold
 • hvordan utrede ved mistanke om vold
 • hvordan snakke om volden
 • hvordan sikre og beskytte de de som utsettes for vold
 • lover og regelverk
 • hvordan følge opp voldssaker
 • hvordan følge opp komplekse saker der mange aktører er involvert

På frokostseminaret vil prosjektleder Mia Myhre presentere veilederen og fortelle om bakgrunnen for og arbeidet med oppdraget. Statssekretær i Helse- og sosialdepartementet Anne Bramo innleder.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00. Kan du ikke komme? Følg direktesendingen i vår TV-løsning.

Velkommen!

Forskerne

Har du spørsmål?

Lansering av Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404