Seminarer og arrangementer

Lansering av Ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep, UEVO

Arrangementet ble avholdt Onsdag 23. oktober kl 9.00 til 11.00

Vi har kartlagt forekomst av vold, seksuelle overgrep, psykisk vold og omsorgssvikt blant ungdom mellom 12 og 16 år. Onsdag 23. oktober lanserer vi funn fra den første omfangsstudien der barn har deltatt uten at det er innhentet samtykke fra foreldrene. Arrangementet er gratis og foregår på Litteraturhuset i Oslo.

Seminaret er gratis, men har plassbegrensning. Meld deg på via skjema nederst på siden.

Vold, spesielt vold i familien, omsorgssvikt og seksuelle overgrep er blant de mest skadelige kjente risikofaktorene for helseproblemer og vansker med å fungere i det daglige. Høsten 2018 startet vi en omfattende, representativ undersøkelse på ungdomsskoler i Norge, for å lære mer om forholdene for norske tenåringer.

Vi har stilt oss spørsmål om:

  • Hvor mange barn og unge har opplevd fysisk vold, seksuelle overgrep, psykologisk vold og omsorgssvikt?
  • Hvordan er den fysiske og psykiske helsen unge som har opplevd vold sammenlignet med de som ikke har vært utsatt?
  • Hvor mange unge har snakket med noen om volden eller overgrepene, eller bedt om hjelp?

Kom på lansering på Litteraturhuset den 23. oktober klokken 9 og få svar på disse spørsmålene, direkte fra forskerne selv.

I tillegg til presentasjon av rapporten, gir vi ordet til representanter fra ekspertpanelet bestående av ungdom som har bistått forskerne underveis.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad åpner arrangementet.

Seminaret er gratis. Seminaret blir streamet.

 

Program

08.30
Servering av kaffe og croissanter

09.00
Velkommen ved Inger Elise Birkeland, direktør ved NKVTS

09.05
Overlevering av rapport til Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

09.20
Presentasjon av resultater fra UEVO-studien ved prosjektleder Gertrud Sofie Hafstad og forsker Else-Marie Augusti

10.00
Hvordan kan resultatene gjøres nyttige for ungdom? Ungdom fra UEVO-studiens ekspertpanel og Marianne Bergerud-Wichstrøm

10.15
Ungdommen har talt. Hva nå?
Kommentarer fra Barneombud Inga Bejer Engh, direktør for Bufdir Mari Trommald, og Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista)

10.45
Åpent for spørsmål fra publikum og avslutning ved Gertrud Sofie Hafstad

11.00
Programmet avsluttes

Forskerne

Har du spørsmål?

Lansering av Ungdomsundersøkelsen om vold og overgrep, UEVO
Kontakt kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92246404