Seminarer og arrangementer

Seminar om vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Arrangementet ble avholdt Onsdag 8. mars kl 12.00-16-00

Vi har skrevet en rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, som lanseres på Sametinget i Karasjok 8. mars.

I prosjektet «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn» er tema hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Forskerne har snakket med ansatte i hjelpeapparat og politi, og rapporten belyser barrierer ansatte opplever i møte med berørte av vold og overgrep i samiske samfunn.

Rapporten fra studien lanseres på Sametinget i Karasjok på den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2016.

Fagseminar om rapporten arrangeres umiddelbart etter lansering.

Arrangementet starter kl 12 med lunsj på Sametinget i Karasjok og avsluttes kl 16. 00.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet.  Hensikten er å frambringe mer forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner i samiske samfunn, som skal bidra til å danne et bedre grunnlag for politikkutvikling på feltet.

Les mer på Sametingets nettsider.

Forskerne