• footer
    Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
    Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
    E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
    E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no