Omfang og land

 

Beregninger fra UNICEF viser at flere enn 200 millioner jenter og kvinner er blitt kjønnslemlestet.

Tallet er basert på systematiske befolkningsundersøkelser i 30 land der kjønnslemlestelse er en tradisjonell praksis. Det omfatter 27 afrikanske land som ligger som et belte over midten av det afrikanske kontinent og omfatter land som Egypt, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Mali, Sierra-Leone, Somalia og Nord-Sudan der utbredelsen er mellom 70 og
99 %. I tillegg har vi god dokumentasjon på kjønnslemlestelse fra Jemen, Irak og Indonesia.

I tillegg er kjønnslemlestelse dokumentert på fra andre land på den arabiske halvøy, bl.a. Iran, Oman og De forente arabiske emirater samt noen nomadegrupper i Israel og Palestina.

Ulike former for KLL er også funnet i flere land i Asia, blant annet blant bora-muslimene i India og Pakistan, på Sri-Lanka, Malaysia og Thailand. I de asiatiske landene er det ofte svært små inngrep som faller inn under type IV. I noen tilfeller er det rent symbolske handlinger som omtales som «omskjæring», men der en ikke gjør noe inngrep i vevet, men for eksempel påfører fargestoff, eller skjærer i en frukt som symboliserer kjønnsorganet. Også fra Sør-Amerika og fra Georgia finnes er det rapportert om ulike former for kjønnslemlestelse.

I de fleste landene er det videre store interne variasjoner, hvor man kan finne noen regioner og/eller etniske grupper der nesten alle blir utsatt for KLL, og andre regioner der praksisen er nærmest ukjent. 

I oversikten over kjønnslemlestelse «Internasjonalt» finner du en oversikt over praksisen i de ulike land der kjønnslemlestelse har blitt dokumenter, inkludert opplysninger om geografiske og etniske variasjoner, alder og lovverk.

footer
Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no