Denne veiviseren er under omarbeiding, og vil våren 2019 relanseres med en ny nettadresse og nytt utseende. Noe av innholdet vil også bli oppdatert, men i mellomtiden inviterer vi deg til å benytte sidene slik de foreligger!
Jeg er bekymret for at KL skal skje | Jeg er bekymret for at KL har skjedd

Sjekkliste, momenter som bør overveies ved bekymring for at kjønnslemlestelse skal skje.

Klikk på aktuell boks/tekst i oversiktskartet nedenfor for å finne ut hva du bør tenke på, hva
opplysningsplikt er, hva du skal huske å spørre foreldrene om, hvordan politiet arbeider etc.


footer
Denne veiviseren er laget av NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress,
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo Tlf. 22 59 5500
E-post Ragnhild Elise Johansen, forsker KLL: r.e.johansen@nkvts.unirand.no
E-post webredaktør: webredaktor@nkvts.no