Du er her: Skip Navigation LinksVeileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Strek

NB! Innholdet i veilederen ble sist revidert og oppdatert i august 2017, i tillegg til mindre endringer i juli 2019. Endringer i lov- og regelverk samt mht. organisering av tiltak, tjenester etc. kan ha skjedd etter den tid.

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal sikre at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud. Handlingsplaner skal styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.

Veilederen er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og ble lansert i november 2013.

 

NKVTS
Justis og beredskapsdepartementet
Justis og beredskapsdepartementet