Kate Barn _ 20154273105.03.2015 14:24:06For å kunne hjelpe deg best mulig, er det hjelpsomt for oss å vite litt om hva du har opplevd Nedenfor finner du spørsmål om ulike KATE-Barn: Kartlegging av traumatiske erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspx2200http://www.nkvts.no05.03.2015 14:24:06pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KATE-Foreldre _ 20154273624.06.2015 12:59:31For å kunne hjelpe barnet ditt best mulig, er det nyttig for oss å vite litt om hva han/hun har opplevd KATE-Foreldre: Kartlegging av traumatiske erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspx500http://www.nkvts.no24.06.2015 12:59:31pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Veiledning-KATE-og-CATS4276723.04.2015 13:55:56KATE-Barn og KATE-Foreldre kan gjennomføres som et intervju eller som et avkrysningsskjema hendelser som er krysset av for på KATE-Barn, så spør barnet/ungdommen om hvilken hendelse STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspx3800http://www.nkvts.no23.04.2015 13:55:56pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
Kartleggingsinstrumenter4264824.06.2015 13:07:03Instrumentene er i pdf-format  der ikke noe annet er oppgitt Kartlegging av traumeerfaringer, KATE KATE-barn   KATE-Foreldre Veiledning for gjennomføring av KATE og CATS STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.nkvts.no/fu/Sider/Forms/AllItems.aspx15800http://www.nkvts.no24.06.2015 13:07:03htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
KATE-Barn4273307.04.2014 12:07:29For å kunne hjelpe deg best mulig, er det Om barnet/ungdommen svarer ja på en av KATE-B spørsmålene skal det kartlegges med CPSS 1 KATE-Barn: Kartlegging av traumatiske erfaringer STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspx500http://www.nkvts.no07.04.2014 12:07:29pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KATE-F4273507.05.2011 16:16:48KATE-F: Kartlegging av traumeerfaringer – Foreldre Nedenfor finner du noen spørsmål om ting som noen ganger hender KATE-F: Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og ungdom STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspx1100http://www.nkvts.no07.05.2011 16:16:48pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
KATE-B4273207.05.2011 16:18:06KATE-B: Kartlegging av traumeerfaringer – Barn For å kunne hjelpe deg best mulig, er det nyttig for oss å vite litt om ting du kan ha opplevd Nedenfor finner du noen spørsmål om STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspx3200http://www.nkvts.no07.05.2011 16:18:06pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js
PROSJEKTSKISSE FOR UTVIKLINGSPROSJEKTET «IMPLEMENTERING AV TF-CBT I KLINIKK»4276416.01.2014 11:39:00juli har NKVTS opplevd et markant behov for og ønske om mer kunnskap om traumer og traumebehandling blant tjenesteytere ansatt i både førstelinje- og spesialisthelsetjenesten STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/fu/Documents/Forms/AllItems.aspxPROSJEKTSKISSE FOR UTVIKLINGSPROSJEKTET «IMPLEMENTERING AV TF-CBT I KLINIKK»;Bakgrunn;Metode ;Plan for gjennomføring;Organisering;Referanser:269B4727;2E05603C;31E8D819;7A919947;4A18BBB0;6882C84A0http://www.nkvts.no16.01.2014 11:39:00docxFalsedocx11~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Word.js
Strukturert kartlegging4243417.11.2015 14:52:27Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling | Innhold KATE er et norsk verktøy som kartlegger potensielt traumatiske hendelser inklusive vold og STS_ListItem_PublishingPageshttp://www.nkvts.no/sites/Barnemishandling/Utredning/Pages/Forms/AllItems.aspx151460http://www.nkvts.no/sites/Barnemishandling17.11.2015 14:52:27htmlFalseaspx1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
OversiktRutineguiderKartleggingsverktoy4326506.07.2015 09:28:46www.nkvts.no Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Rapport 4 / 2015 Mia Cathrine Myhre, Catharina Borchgrevink og Marianne Buen Sommerfeldt Oversikt over STS_ListItem_DocumentLibraryhttp://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Forms/gruppert p type.aspx8100http://www.nkvts.no06.07.2015 09:28:46pdfFalsepdf1515~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_PDF.js

footer
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Gullhaugveien 1-3, 5 etg, 0484 Oslo
Tlf. 22 59 55 00 Epost: Webansvarlig