Hvem er vi?

På denne siden kan du bli bedre kjent med prosjektgruppa og oss som arbeider med implementering av TF-CBT. Du kan også se hvem du kan kontakte ved hvilke spørsmål.

 

 

Fra venstre: Camilla, Randi, Lene, Cecilie, Gry, Ragnhild, Ane-Marthe, Liv Toril og Siri.

 

Prosjektleder
Ane-Marthe Solheim Skar
Telefon: 976 61 591
E-post: a.m.s.skar@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til prosjektet som helhet.

Prosjektkoordinator
Camilla Blestad
Telefon: 453 96 770
E-post: camilla.blestad@nkvts.no
Kan kontaktes av ved spørsmål knyttet til kurs, sertifisering, iPader og lignende.

Forskningskoordinator
Nora Braathu
Telefon: 993 30 155
E-post: nora.braathu@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttes til iPader og datainnsamling.

Prosjektmedarbeider
Randi Hovden Borge
Telefon: 990 22 036
E-post: r.h.borge@nkvts.no
I ferie/permisjon fra og med juli 2021 til og med februar 2021.

Konsulent, psykologspesialist
Lene Beate Granly
Telefon: 936 90 173
E-post: lene.granly@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP.

Konsulent, psykologspesialist
Siri Kvam
Telefon: 225 95 500
E-post: siri.kvam@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP.

Konsulent, psykologspesialist
Gry Kristina Husebø
Telefon: 405 46 762
E-post: g.k.husebo@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT og LOCI i BUP.

Konsulent, psykologspesialist
Ragnhild Holm Løwgren
Telefon: 948 70 969
E-post: r.h.lowgren@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT og LOCI i BUP.

Konsulent, psykologspesialist
Cecilie Ursin Skagemo
Telefon: 930 56 429
E-post: c.u.skagemo@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP.

Konsulent, psykologspesialist
Liv Toril Øverby
Telefon: 225 95 500
E-post: l.t.overby@nkvts.no
Kan kontaktes ved spørsmål knyttet til TF-CBT i BUP.

Forskningsleder, psykologspesialist
Silje Mørup Ormhaug
Telefon: 996 09 336
E-post: s.m.ormhaug@nkvts.no

Professor, psykologspesialist
Tine Jensen
Telefon: 413 27 827
E-post: tine.jensen@nkvts.no