TF-CBT i Statens Barnehus

Prosjektgruppen har fått midler fra Stiftelsen Dam til å teste ut TF-CBT i Statens barnehus Stavanger og Statens barnehus Oslo, med Randi Hovden Borge som PhD-kandidat under veiledning av Ane-Marthe Solheim Skar og Tine K. Jensen. Prosjektet startet opp i september 2020.

Barnehusene ble etablert for å sikre at barn og andre særlig sårbare grupper som er vitner eller fornærmede i politisaker som omhandler vold og seksuelle overgrep, ikke utsettes for unødige belastninger i forbindelse med det tilrettelagte avhøret, samt at de får god og koordinert oppfølging i etterkant. Barnet skal sikres en kartlegging for å vurdere barnets hjelpebehov og hvorvidt barnet skal henvises til lokalt hjelpeapparat, spesialisthelsetjenesten eller om det skal tilbys oppfølgning og behandling på Barnehuset.

I det pågående forskningsprosjektet vil vi undersøke følgende:

Forskningsspørsmål 1:
Hvordan opplever barn å få traumebehandling på Statens Barnehus og hvordan formes disse opplevelsene av Barnehusets dobbeltrolle som etterforskende og hjelpende instans?

Forskningsspørsmål 2:

Hva predikerer behandlingseffekt for barn som får TF-CBT i SB og hva karakteriserer de som responderer på behandling etter første fase i TF-CBT («early responders») sammenlignet med de som trenger hele behandlingsprotokollen?

Forskningsspørsmål 3:

Hvordan opplever terapeuter med risiko for å utvikle utbrenthet og sekundærtraumatisering å jobbe med TF-CBT i SB?

 

Trykk her for å komme til informasjons- og hjelpeside for terapeuter